Tillsynsvägledning tillfälliga boenden

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning ska vara ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken av tillfälliga boenden.

Tillsynsvägledning för hälsoskydd i tillfälliga boenden

Vägledningen ersätter den tidigare publikationen Hälsoskydd vid tillfälligt boende – Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. som gavs ut av Socialstyrelsen 2004.

Publikation

Gå till toppen av sidan