Tillsynsvägledning om hälsoskydd för olika typer av verksamheter

Lyssna

Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. Inomhusmiljön i bostäder och olika verksamheter har därför stor betydelse för människors hälsa. Människor kan i sin inomhusmiljö utsättas för ämnen som kan vara negativa för hälsan.

Miljö- och hälsoskyddskontoren utövar tillsyn

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd är tillsynsmyndighet och utövar tillsyn över inomhusmiljön enligt miljöbalken i bostäder och lokaler för allmänna ändamål som till exempel skolor, förskolor och lokaler för vård och omsorg. Läs mer i navigeringen hur miljöbalken kan tillämpas på olika verksamheter och vilka parametrar miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ställa krav på utifrån miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Publikation

 • Tillsynsvägledning för hälsoskydd i tillfälliga boenden

  Publicerad:
  Uppdaterad:

  Denna vägledning är ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken av tillfälliga boenden som vandrarhem, hotell, pensionat och campinganläggningar.

Våra tillsynsvägledningar

 • Tillsynsvägledning skolor och förskolor

  Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör hitta samlad vägledning om inomhusmiljön i skolor och förskolor och hur tillsynen enligt miljöbalken kan bedrivas. Även för dig som ansvarar för eller arbetar på en skola eller förskola finns information som du kan använda dig av, exempelvis när ett egenkontrollprogram ska tas fram.

 • Tillsynsvägledning flerfamiljshus

  Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör och ska inspektera flerfamiljshus och kontrollera fastighetsägares egenkontroll få information om varför tillsyn utförs, hur ansvarsfördelningen ser ut samt de områden som bör inspekteras.

 • Tillsynsvägledning om lokaler för vård och omsorg

  De kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna har ansvar för tillsyn av vissa lokaler för vård och omsorg. Här har vi samlat den vägledning som Folkhälsomyndigheten ger inom området.

 • Tillsynsvägledning asylboenden

  Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör få vägledning om miljöbalkens regler för hälsoskydd och inomhusmiljö i asylboenden.

 • Tillsynsvägledning bassängbad

  Bassängbad är bassänger, pooler och tunnor som är avsedda för bad. Dessa kan vara del av badanläggningar såsom simhallar, spaanläggningar och äventyrsbad, eller vara fristående och förekomma både utomhus och inomhus. Bassängvattnet och inomhusmiljön i bad­anläggningar kan dock ge upphov till hälsorisker om bassängbadet inte sköts på rätt sätt.

 • Tillsynsvägledning hästhållning

  Hästverksamheter kan innebära olägenheter för människors hälsa genom exponering för hästallergen, lukt från hästar och gödselhantering och förekomst av flugor.

 • Tillsynsvägledning tillfälliga boenden

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning ska vara ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken av tillfälliga boenden.