Miljö- och hälsoskyddskontoren utövar tillsyn

Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd är tillsynsmyndighet och utövar tillsyn över inomhusmiljön enligt miljöbalken i bostäder och lokaler för allmänna ändamål som till exempel skolor, förskolor och lokaler för vård och omsorg. Läs mer i navigeringen hur miljöbalken kan tillämpas på olika verksamheter och vilka parametrar miljö- och hälsoskyddsnämnden kan ställa krav på utifrån miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.