Klagomål från privatpersoner riktas i första hand till badanläggningen

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luft- eller vattenkvalitet eller dylikt i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, vilka då kan ställa krav på verksamheten.

Tillsyn och tillsynsvägledning

Badanläggningar är verksamheter som miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ägna särskild uppmärksamhet åt enligt 45 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bassängbad är enligt 38 § i samma förordning anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddsnämnden i den kommun där verksamheten ska drivas eller arrangeras.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och vägledning om bassängbad utgör hjälpmedel för tillsynsmyndigheterna i deras tillsyn enligt miljöbalken.

Webbinarium om bassängbad

Folkhälsomyndigheten anordnade ett webbinarium den 22 april 2021, där bland annat de nya allmänna råden och vägledningen presenterades.

Under webbinariet deltog både Folkhälsomyndighetens utredare och inbjudna externa föreläsare som inte arbetar på Folkhälsomyndigheten. De externa deltagarna var inbjudna för att bidra med sin egen kunskap och erfarenhet om bassängbad. Deras föreläsningar syftar till att bredda webbinariet men utgör inte i sig någon tillsynsvägledning. För mer information om Folkhälsomyndighetens vägledning se under rubriken Läs mer.

När det gäller reningstekniker så vill Folkhälsomyndigheten förtydliga att det finns många olika reningstekniker och att bästa möjliga teknik alltid ska väljas i enlighet med miljöbalkens bestämmelser.

Du kan se webbinariet här:

Ny tillsynsvägledning om bassängbad

Läs mer