Klagomål från privatpersoner riktas i första hand till badanläggningen

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luft- eller vattenkvalitet eller dylikt i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, vilka då kan ställa krav på verksamheten.

Tillsyn och tillsynsvägledning

Badanläggningar är verksamheter som miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ägna särskild uppmärksamhet åt enligt 45 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bassängbad är enligt 38 § i samma förordning anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddsnämnden i den kommun där verksamheten ska drivas eller arrangeras.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och vägledning om bassängbad utgör hjälpmedel för tillsynsmyndigheterna i deras tillsyn enligt miljöbalken.

Webbinarium om bassängbad

Folkhälsomyndigheten anordnade ett webbinarium den 22 april 2021, där de nya allmänna råden och vägledningen presenterades. Du kan se webbinariet här:

Ny tillsynsvägledning om bassängbad

Läs mer