Placeringen av förskolan kan ha betydelse ur allergisynpunkt, till exempel placering i närheten av djurhållning, liksom materialval, ytskikt och pedagogisk inriktning, till exempel djurförskolor. Att förskolan har fungerande städrutiner för att minimera förekomst av damm, pollen och allergen från husdjur är viktigt. Att utföra allergirond årligen kan vara en del av förskolans egenkontroll.

Mer hos andra

Astma- och Allergiförbundet har tagit fram checklistan Allergirond i förskolan som kan användas som en del av förskolans egenkontroll och i arbetet att kontinuerligt förebygga allergiproblem.

Astma- och Allergiförbundet: Allergirond i förskolan