Hur ljudmiljön utformas och kontrolleras kan vara en del av förskolans egenkontroll. Folkhälsomyndigheten vägleder i allmänna råd.