Fukt och mikroorganismer kan vara ett problem i inomhusmiljön. Folkhälsomyndigheten ger vägledning i allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FOHMFS 2014:14) om fukt och mikroorganismer

Fukt- och mögelskador bör alltid åtgärdas

Det finns ett känt samband mellan fuktskador och besvär som irritation i luftvägar och ögon i inomhusmiljön. Därför bör fukt- och mögelskador alltid åtgärdas. Indikationer som kan tyda på problem med fukt och på att ytterligare utredningar behövs, kan vara synliga fuktskador och fuktfläckar, missfärgningar eller bubblor i golvmattor och tapeter samt omfattande kondens på fönstrens insida vid en utomhustemperatur av minus 5 grader C eller lägre. Man kan även mäta fukttillskottet eller luftfuktigheten inomhus. Även främmande lukt kan vara en anledning till vidare utredning eller åtgärd.