Den som vill driva en förskola ska göra en anmälan till kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande, som har tillsyn över förskolor och skolor enligt miljöbalken. Detta ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar. Kommunen ska i sin tillsyn, förutom att ta emot anmälan, också kontrollera att förskolan följer miljöbalkens krav.

Lagar som reglerar anmälan och tillstånd

Förskolan och den som driver en förskola kan omfattas av annan lagstiftning än miljöbalken som innebär att någon form av anmälan eller tillstånd krävs, och därmed att kommunen eller någon annan utövar tillsyn på verksamheten. Strålskyddslagen reglerar vilka radonvärden som kan tillåtas, plan- och bygglagen reglerar till exempel säkerheten på förskolans lekplats och livsmedelslagen hanteringen av mat i förskolan.

Lagar som reglerar vid smittutbrott i förskolan

Hantering av smitta och arbetet med att förebygga smittspridning omfattas av smittskyddslagen och miljöbalken. Smittskyddslagens regler finns för att skydda människor och för att hindra smitta mellan människor. Om smittan sprids via föremål, vatten eller förskolans lokaler, så kallad objektburen smitta, gäller miljöbalken. Sprids smitta via livsmedel gäller livsmedelslagstiftningen. Det är förskolan som är ansvarig för att ta reda på vilken lagstiftning som är aktuell och vilka åtaganden det innebär.