En städrutin kan till exempel beskriva vilken städmetod som ska användas och hur ofta man ska städa olika delar av lokalerna. Detta måste bedömas utifrån bland annat lokalens utformning och hur man använder lokalerna. En utgångspunkt är att förskolelokaler behöver städas dagligen och att hygienutrymmen och andra särskilt belastade miljöer kan behöva städas flera gånger dagligen.

Städrutiner för hela förskolan

Städrutinerna bör omfatta verksamhetens alla delar vilket kan innebära att man förutom rutiner för att städa själva lokalen och ytskikt även beskriver rutiner för rengöring av stoppade möbler, rengöring av skötbord och pottor, tvätt av textilier och rengöring av leksaker. I rutinerna för städning kan särskilt nämnas ytor som man ofta tar på, som till exempel lysknappar, vattenkranar och handtag till dörrar och skåp. Även städning som görs mer sällan, som storstädning, städning av höga ytor, städning av städförråd omfattas av städrutinerna.

Folkhälsomyndigheten vägleder i allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:19) om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Läs mer

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier