Barn är extra utsatta för UV-strålning från solen. De har tunnare hud än vuxna och bränner sig därför lättare vilket ökar risken för att de längre fram i livet ska drabbas av hudcancer. Bästa sättet att skydda barnen är att se till att de inte bränner sig. Därför är planeringen av barnens utemiljöer med skuggande träd och buskar eller andra solskydd viktig.

Strålsäkerhetsmyndigheten vägleder om UV-strålning och har på sin webbplats information om hur man skyddar sig mot solen.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält från kraftledningar och trådlösa nätverk kan bli aktuella frågor vid nyetablering av en förskola. Mer om detta finns att läsa på våra sidor om elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält

Samband mellan elektromagnetiska fält och leukemi hos barn

När det gäller elektromagnetiska fält från kraftledningar och vissa elinstallationer har man kunnat se vissa samband med leukemi hos barn. Därför rekommenderas att försiktighetsmått vidtas i den mån det är rimligt och att man bör undvika att placera bostäder, förskolor och skolor nära elektriska anläggningar som ger förhöjda elektromagnetiska fält.

Folkhälsomyndighetens ställningstaganden om elektromagnetiska fält