Ofta ansvarar inte förskolan själv för ventilationssystemet. Därför är det bra att även ha med fastighetsägare eller fastighetsskötare vid tillsynsbesök. Folkhälsomyndigheten ger vägledning i allmänna råd.

Mer hos andra

I förskolor och skolor ska regelbunden obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utföras. Boverket har regler för OVK och de intervall som gäller för sådan kontroll. Arbetsmiljöverket informerar om god luftkvalitet och ventilation i förskolor och skolor.

Boverket om OVK