Tillsynsvägledning asylboenden

Lyssna

Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör få vägledning om miljöbalkens regler för hälsoskydd och inomhusmiljö i asylboenden.

Asylboenden är lokaler för allmänna ändamål och omfattas av miljöbalkens bestämmelser, men de är inte anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. Migrationsverket erbjuder bostäder för asylsökande, dessa kallas ofta asylboende men även anläggningsboende för asylsökande, flyktingförläggning, flyktingboende och migrationsboende. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen har ansvar för tillsyn av hälsoskydd och inomhusmiljön i dessa lokaler.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en publikation som tillsammans med relevanta allmänna råd om inomhusmiljö från Folkhälsomyndigheten utgör ett hjälpmedel för tillsynsmyndigheterna i deras tillsyn enligt miljöbalken. Vägledningen kan också användas av Migrationsverket, leverantörer, fastighetsägare och andra som ansvarar för asylboenden.

Publikation

  • Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden

    Publicerad:

    Tillsynsvägledningen om asylboenden utgör ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken (1998:808). Den kan också användas av Migrationsverket, leverantörer av…