Ett exempel på buller som kan förekomma i ett asylboende är buller från ventilationsaggregat eftersom det kan bli nödvändigt att forcera fläktar för att öka frånluftsflödet i kök och hygienutrymmen. Vid forcerad ventilation kan problem med buller uppstå.

För att undvika att boende blir störda av sina grannar bör det finnas regler för spelning av musik och regler för när det i övrigt ska vara tyst i boendet. Rutiner för kontroll och åtgärd av bullerproblem bör ingå i verksamhetens egenkontroll

Mer om egenkontroll

Folkhälsomyndigheten vägleder i allmänna råd om buller inomhus och i tre e-publikationer:

Övrig information om buller från Folkhälsomyndigheten

Mer information hos andra myndigheter