Frågor och svar om egenkontroll på asylboenden

Lyssna

Omfattas asylboenden av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll? Kan jag kräva skriftlig egenkontroll? Och många fler frågor som vi har svaren på.

Omfattas asylboenden av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll?

Nej, asylboenden omfattas inte av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) men de omfattas av krav på egenkontroll enligt 26 kap. 19 § miljöbalken.

Vilka områden bör egenkontrollen på ett asylboenden omfatta?

Mer i Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden.

Kan jag kräva skriftlig egenkontroll?

Ja, du kan som miljö- och hälsoskyddsinspektör begära att verksamhetsutövaren tar fram ett skriftligt egenkontrollprogram enligt 26 kap. 19 § miljöbalken om du bedömer att det finns risk för olägenhet för människors hälsa.

Ska instruktioner vara skriftliga?

Det finns inget särskilt krav på det, men skriftliga instruktioner kan vara särskilt viktigt på ett asylboende där det vistas människor som talar olika språk. Skriftliga instruktioner underlättar för de boende att veta vilka regler som finns. Det kan handla om bruksanvisningar för gemensam användning av utrustning och vilka rutiner som alla på boendet ska följa avseende hygien och smittskydd, städning och avfallshantering.

Vilka språk bör skriftliga instruktioner vara på?

Det finns inga klara riktlinjer för detta. Hur många och vilka språk som är lämpliga att översätta skriftliga instruktioner till är beroende av de boendes nationaliteter och kommer därför att skifta över tid.