Frågor och svar om fukt och mikroorganismer i asylboenden

Lyssna

Mögelpåväxt i det gemensamma köket i ett boende, vad kan det bero på? Det luktar illa i ett bostadsrum och de som bor där klagar på fuktig luft, vad ska jag göra? Vi har svaren.

Vilken vägledning finns om fukt och mögel?

Folkhälsomyndigheten vägleder i allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14) och på webbsidan Fukt och mikroorganismer.

Läs mer:

Kan jag kräva utredning trots att det inte finns några tecken på en fuktskada?

Ja, du kan kräva utredning om en person upplever problem med hälsan i boendet utan tydliga tecken på en fuktskada. Det är inte alltid så att det finns tecken på en fuktskada, som bubblor i golvmattan, fuktringar på tapeten eller mögellukt. Det är viktigt att lyssna på den som upplever problemet. Mår personen bättre när han/hon är borta från bostaden/rummet och besvären kommer tillbaka när han/hon återkommer? Det kan vara en gammal upptorkad ej åtgärdad fuktskada som ger upphov till ohälsa. Mögelsporer och delar av mögelsvampar kommer ut i luften och påverkar personen negativt.

Det är fullt med svartmögel i duschrummet på ett boende. Vilka krav bör jag ställa?

Svartmögel i duschrum är inte ovanligt och beror på att fukthalten är hög och ger möjlighet för mögelsvampar att växa till. Ofta beror det på att duschrummet används mycket och att ventilationen inte förmår ventilera ut fuktig luft i tillräcklig grad. Det är också viktigt att duschrummet rengörs regelbundet för att minska möjligheten för mögel att växa till. Man kan ställa krav på att ventilationen förbättras. Till exempel kan det behövas möjlighet att forcera ventilationen i samband med dusch. Man kan också ställa krav på förbättrad rengöring av duschrummet. Rutiner om ventilation och städning ska finnas i asylboendets egenkontrollprogram.

Det luktar illa i ett bostadsrum och de som bor där klagar på fuktig luft, vad ska jag göra?

Som miljö- och hälsoskyddsinspektör kan du ställa krav på att verksamhetsutövaren undersöker om det finns en pågående fuktskada, något läckage från tak eller ledningar till exempel som kan ge upphov till lukt och ökad fuktnivå. Du kan också ställa krav på att verksamhetsutövaren undersöker vilka flöden ventilationen har. Det kan vara så att det är för låga flöden som gör att det luktar illa och känns fuktigt för dem som bor där. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd behövs minst 4 liter frisk uteluft per person och sekund för att undvika olägenhet för människors hälsa.

Mögelpåväxt i det gemensamma köket i ett boende, vad kan det bero på?

Det är troligt att det är ventilationen som inte förmår ventilera ut den vattenånga som bildas av matlagning, långkok till exempel. Det är ofta hög belastning på köken och mat lagas många timmar per dygn. Om inte ventilationen, köksfläktarna kan ventilera ut fukten kan mögel växa till.