Hur många toaletter och duschar behövs i ett asylboende?

Det bör finnas minst en toalett för 5-10 personer och en dusch för 10-15 personer. Men det behövs en bedömning i varje enskilt fall och detta innebär att antalet personer per toalett och dusch kan behöva variera och vara såväl högre som lägre.

Läs mer om hygienutrymmen

Migrationsverket tillåter en toalett per varje påbörjat 15-tal personer i asylboenden. Folkhälsomyndighetens rekommendation är en toalett för 5-10 personer. Vilka krav är rimliga att ställa?

Folkhälsomyndighetens rekommendation är en toalett för 5-10 personer i asylboenden, men det behövs alltid en bedömning i varje enskilt fall. Det kan alltså fungera bra med fler personer per toalett på det enskilda boendet. Om antalet toaletter är få och detta bedöms som en olägenhet kan man ställa krav på fler toaletter. Kriteriet en toalett per varje påbörjat 15-personer var det lägsta tillåtna antalet i Migrationsverkets tidigare avtal. I den nu pågående ramavtalsupphandlingen som ska ersätta alla befintliga avtal är Folkhälsomyndighetens vägledning ett krav som leverantörerna ska följa.

Vad är viktigt att tänka på vid inspektion av hygienutrymmen?

Att det finns ett tillräckligt antal toaletter och duschar som är rena, lätt att hålla rena, tål slitage och fukt och har en tillräcklig ventilation. Att det på gemensamma toaletter finnas toalettpapper, rinnande kallt och varmt vatten, flytande tvål och möjlighet att torka händerna på engångshanddukar eller liknande.

Läs mer om hygienutrymmen

Hur ofta ska hygienutrymmen, toaletter och duschar, städas?

Hygienutrymmen som toaletter och duschar bör städas minst en gång per dag. Är belastningen hög bör städning utföras flera gånger dagligen. Toaletter och duschar bör vara så rena att de boende inte undviker att använda dem.

Hur bör hygienutrymmen, toaletter och duschar, städas?

Toaletter bör städas dagligen men kan vid hög belastning behöva städas och rengöras flera gånger dagligen. Duschar bör städas och rengöras dagligen. Rengöring bör ske med våta städmetoder i kombination med lämpliga rengöringsmedel. För att minska risken för spridning av bakterier och virus bör moppar som används för att städa toaletter inte användas för andra golv och ytor.