Frågor och svar om hygien och hygienutrymmen i asylboende

Lyssna

Hur många toaletter och duschar behövs i ett asylboende? Vad är viktigt att tänka på vid inspektion av hygienutrymmen? Vi har svaren.

Hur många toaletter och duschar behövs i ett asylboende?

Det bör finnas minst en toalett för 5-10 personer och en dusch för 10-15 personer. Men det behövs en bedömning i varje enskilt fall och detta innebär att antalet personer per toalett och dusch kan behöva variera och vara såväl högre som lägre.

Mer i Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden.

Vad är viktigt att tänka på vid inspektion av hygienutrymmen?

Att det finns ett tillräckligt antal toaletter och duschar som är rena, lätt att hålla rena, tål slitage och fukt och har en tillräcklig ventilation. Att det på gemensamma toaletter finnas toalettpapper, rinnande kallt och varmt vatten, flytande tvål och möjlighet att torka händerna på engångshanddukar eller liknande.

Mer i Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden.

Hur ofta ska hygienutrymmen, toaletter och duschar, städas?

Hygienutrymmen som toaletter och duschar bör städas minst en gång per dag. Är belastningen hög bör städning utföras flera gånger dagligen. Toaletter och duschar bör vara så rena att de boende inte undviker att använda dem.

Hur bör hygienutrymmen, toaletter och duschar, städas?

Toaletter bör städas dagligen men kan vid hög belastning behöva städas och rengöras flera gånger dagligen. Duschar bör städas och rengöras dagligen. Rengöring bör ske med våta städmetoder i kombination med lämpliga rengöringsmedel. För att minska risken för spridning av bakterier och virus bör moppar som används för att städa toaletter inte användas för andra golv och ytor.