Frågor och svar om livsmedel och matlagningsmöjligheter i ett asylboende

Lyssna

Är det lämpligt att de boende har kokplattor på sina rum i asylboenden? Är det lämpligt att de boende förvarar mat på sina sovrum i asylboenden? Vad är viktigt att tänka på vid inspektion av kök i självhushåll? Vi har svaren.

Vilka regler gäller för asylboenden som serverar mat åt de boende?

De anläggningar som serverar mat ska följa de lagar som finns om livsmedel och omfattas av miljönämndens livsmedelskontroll.

Mer i Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden.

Vilka regler gäller för asylboenden som har självhushåll?

Asylboenden med självhushåll i lägenheter eller kollektiva boenden omfattas av miljöbalken och miljönämndens hälsoskyddskontroll.

Mer i Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden.

Vad är viktigt att tänka på vid inspektion av kök i självhushåll?

Det är viktigt att kontrollera om köken har en tillräcklig kapacitet och om de håller en rimlig standard. Köken bör ha tåliga ytskikt som är lätta att hålla rena, en godtagbar utrustning och goda möjligheter till att förvara livsmedel. Det krävs även en tillräcklig kapacitet på ventilationen. Det är också viktigt att det finns förutsättningar till en god hygien i köken.

Mer i Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden.

Är det lämpligt att de boende förvarar mat på sina sovrum i asylboenden?

Livsmedel bör främst förvaras i kök och utrymmen avsedda för detta. Olämplig förvaring av livsmedel innebär en ökad risk för skadedjur och lukt och kan försvåra möjligheten att hålla rent. Det är viktigt att de boende har bra möjligheter till förvaring av livsmedel efter behov. Detta innebär att det ska finns tillräckligt med skåp, kylar och frysar i gemensamma kök i självhushåll.

Är det lämpligt att de boende har kokplattor på sina rum i asylboenden?

Matlagning bör ske i kök avsedda för detta och kokplattor i sovrum i asylboenden är inte lämpligt ur många aspekter. Det innebär en ökad risk för brand och det ökar också risken för olycksfall som brännskador hos barn. Det medför också en ökad risk för fukt och lukt. Vid matlagning bildas vattenånga och partiklar som behöver ventileras bort.

Vem är ansvarig för eventuella kokplattor?

Det är verksamhetsutövarens ansvar att kokplattor inte används på olämpliga ställen i asylboenden.