Det luktar rök i korridorer och uppehållsrum på boendet. Vilka regler gäller för rökning?

Migrationsverket har rökförbud i alla sina asylboenden. Det finns anvisade platser utomhus där rökning får ske. Enligt miljöbalken är det en olägenhet om tobaksrök kommer in i bostaden/vistelserummet genom ventilationen eller genom otätheter i väggar, tak eller golv. Det är också en olägenhet om röklukt känns i korridorer, gemensamhetsutrymmen, matsalar mm. Det är ofta problem med rökning i asylboenden och de regler som finns respekteras inte alltid. Miljökontoret kan ställa krav på verksamhetsutövaren (Migrationsverket eller den som driver boendet) att det ska finnas bättre rutiner i egenkontrollen för att motverka rökning.

Får man röka i sitt sovrum/bostadsrum i ett asylboende?

Bostadsrummet räknas inte som bostad utan som en lokal för allmänna ändamål, därför är rökning inte tillåten. Migrationsverket har också ett generellt rökförbud i asylboenden.