Frågor och svar om tillsyn i asylboenden

Lyssna

Vilken tillsyn bör prioriteras på ett asylboende? Hur får jag information om vilka asylboenden som finns i vår kommun? Två av flera frågor som vi besvarar om tillsyn.

Hur får jag information om vilka asylboenden som finns i vår kommun?

Genom samarbete på kommunnivå kan du få reda på när nya verksamheter startar i kommunen, till exempel när en ansökan eller anmälan om bygglov eller livsmedelservering inkommer. Du kan också kontakta Migrationsverket närmaste lokala kontor eller Migrationsverkets boendeenhet på nationell nivå.

Kan det finnas flera verksamhetsutövare för samma verksamhet?

Ja, för ett asylboende kan det finnas flera verksamhetsutövare. De vanligaste är Migrationsverket, fastighetsägare och upphandlade leverantörer som driver boenden.

Mer i Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden.

Vem ska jag förelägga om åtgärd om det finns flera verksamhetsutövare?

Vem du ska förelägga beror på vad åtgärden gäller och vem som har faktisk och rättslig möjlighet att åtgärda bristen. En fastighetsägare kan till exempel föreläggas om åtgärder i fastigheten, exempelvis förbättringar avseende ventilationen. Migrationsverket kan till exempel föreläggas om att bedriva egenkontroll på de lägenheter de hyr av en fastighetsägare.

Vilken tillsyn bör prioriteras på ett asylboende?

Mer i Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden.