Boende i självhushåll behöver tillgång till kök som håller en rimlig standard med tåliga ytskikt, godtagbar utrustning och tillräcklig kapacitet på ventilationen. Det är också viktigt att det finns förutsättningar till en god hygien. Eftersom köken används frekvent är slitaget stort på både inredning och utrustning. För att upprätthålla en god hygien behöver ytor där mat bereds vara släta och lätta att rengöra. Skadade ytor och sliten utrustning utgör grogrunder för mikroorganismer. I gemensamma kök i kollektiva boenden bör det finnas flytande tvål och pappershanddukar vid diskhoar och eventuella handfat så att de boende kan tvätta händerna innan de lagar mat. Det bör också finnas anslag om handhygien.

Verksamhetsutövarens egenkontroll bör omfatta att underhålla och rengöra köken samt kontrollera filter i köksfläktar.

Mer om egenkontroll.

Köksfläktar

Vid matlagning bildas stora mängder vattenånga och det är viktigt att köksfläktarna har tillräcklig kapacitet att vädra bort matos och fukt, för annars finns risk för fuktskador och mikrobiell tillväxt. För att köksfläktarna ska fungera krävs också att filtren sitter på plats och inte är igengrodda av smuts.

Hur många kök behövs?

Vad gäller kökens kapacitet bör det finnas en rimlig möjlighet för alla boende att laga frukost, lunch och middag i den mån de behöver. Migrationsverkets egna krav vid upphandling är att köksutrustning såsom spis, frys, kyl och ugn samt uppsättningar av samtlig köksutrustning så som porslin och kastruller ska vara dimensionerad så att 8 personer kan laga sin mat samtidigt. Om detta är tillräckligt får bedömas från fall till fall. Vid en inspektion kan det vara bra att fråga de boende hur de tycker att det fungerar i köken. Kan de laga sin mat när de behöver eller uppstår ofta långa köer?

Mer information hos Livsmedelsverket