Filmer från seminariet

Migrationsverkets uppdrag och ansvar
Kenneth Karlsson, Migrationsverket

Upphandlingskrav boendemiljö
Kristina Fröjd och Fredrik Ljung, Migrationsverket

Upphandling, egenkontroll och revisioner av asylboenden
Lars Carlstedt, Migrationsverket

Branschens erfarenheter och goda exempel av att driva asylboenden
Pierre Heramb, Almega Asylboendeföretagen

Folkhälsomyndighetens vägledning om inomhusmiljön i asylboenden, del 1
Lina Boström, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens vägledning om inomhusmiljön i asylboenden, del 2
Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens vägledning om inomhusmiljön i asylboenden, del 3
Lina Boström, Folkhälsomyndigheten

Erfarenheter från tillsynen
Eva Gustafsson och Anna Herge, Västerviks kommun, Kia Sjölander, Ödeshögs kommun

Diskussion

Presentationer

Upphandling, egenkontroll och revisioner av asylboenden (PDF, 2,2 MB)
Migrationsverket

Branschens erfarenheter och goda exempel av att driva asylboenden (PDF, 899 kB)
Almega Asylboendeföretagen

Folkhälsomyndighetens vägledning om inomhusmiljön i asylboenden (PDF, 2,2 MB)
Folkhälsomyndigheten

Erfarenheter från tillsynen (PDF, 1 MB)
Ödeshögs kommun och Västerviks kommun