Rutiner för kontroll och åtgärd av skadedjur bör ingå i verksamhetens egenkontroll.

Egenkontroll

Ansvar enligt miljöbalken

Miljöbalken anger att bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara fria från skadedjur. Verksamhetsutövaren (Migrationsverket, fastighetsägaren eller den som driver ett boende) är ansvarig för att bekämpa skadedjur tills de försvunnit. Det är vanligt att verksamhetsutövare har ett avtal med ett bekämpningsföretag. Det skadedjursavtal som en verksamhetsutövare eventuellt har med en skadedjursfirma innebär inte att verksamhetsutövaren har delegerat bort sitt ansvar enligt miljöbalken. Ett avtal täcker normalt sett inte de krav på förebyggande åtgärder, uppföljningar och kontroller som finns enligt miljöbalken.

Förebyggande åtgärder

En förebyggande åtgärd är att inte förvara bagage under sängar, för att underlätta städning och kontroll av skadedjur. Det är därför viktigt att det finns tillräckligt med förvaringsutrymmen, exempelvis garderober. Övriga förebyggande åtgärder kan med fördel diskuteras med auktoriserade skadedjurssanerare.

Information om skadedjur