Anmälningspliktiga verksamheter

Anmälningspliktiga verksamheter ska anmälas till miljönämnden minst sex veckor innan verksamheten ska påbörjas. Syftet med anmälan är att nämnden i förväg kan ta ställning till om den anmälda verksamheten kan godtas utifrån hälso- och miljösynpunkt. Miljönämnden får också en möjlighet att ge råd och information, begära förändringar eller förbjuda att verksamheten startar.

Verksamhetsutövaren bör tidigt ta kontakt med miljönämnden eftersom det ökar möjligheterna att lokaler och utrustning utformas på ett bra sätt från början. När skolor och förskolor öppnas i anslutning till ett asylboende är processen ofta snabb. För de verksamheter som öppnar utan en föregående anmälan ska nämnden besluta om en miljösanktionsavgift.

Arbetsmiljöverket har också tillsyn över förskole- och skolverksamhet

Arbetsmiljöverket: Tillsyn över förskole- och skolverksamhet gällande arbetsmiljön