Temperaturen inomhus behöver vara minst 20 °C mätt med vanlig temperaturgivare, eller minst 18 °C vid mätning av operativ temperatur. För känsliga grupper gäller att det minst bör vara två grader högre temperatur.

Anordningar för uppvärmning behöver anpassas till typen av boende. Vissa boenden, såsom campingstugor, kanske enbart används sommartid och de behöver då kunna värmas vid kallt och fuktigt väder.

Rutiner för kontroll och åtgärd av temperaturen bör ingå i verksamhetens egenkontroll.

Egenkontroll.

Folkhälsomyndigheten ger vägledning i allmänna råd om temperatur inomhus och ger också mer utförlig information i handboken Temperatur inomhus.