Migrationsverket erbjuder olika typer av asylboenden, i huvudsak dessa:

  • Boende i lägenhet med självhushåll innebär att Migrationsverket hyr lägenheter som oftast ligger i ett vanligt bostadsområde. En lägenhet innehåller flera platser.
  • Kollektivt boende av typ studentboende med möjlighet till eget självhushåll är hyrda anläggningar som drivs i egen regi av Migrationsverket. De är alltså inte upphandlade.
  • Vid behov upphandlar och hyr Migrationsverket tillfälliga boendeplatser av privata aktörer i hotellbyggnader, vandrarhem, stugbyar med mera. Sådana boenden är med eller utan självhushåll. De kallas också tillfälliga boenden.

Migrationsverket: information om asylboenden och deras benämningar

I en lägenhet bor oftast flera personer och i normala fall bor upp till två personer per rum, vilket innebär att en trerumslägenhet kan rymma sex personer. I upphandlade boenden och kollektiva boenden är det normala att två till fyra personer delar på ett sovrum, beroende på yta. Övriga utrymmen såsom kök, hygienutrymmen och allrum är oftast gemensamma och delas av flera.

I de situationer där Migrationsverkets boenden inte räcker till kan Migrationsverket behöva "förtäta" befintliga boenden. Detta innebär att man tillåter fler personer per rum än vad man gör i normala fall.

Är ett asylboende ett tillfälligt boende enligt miljöbalken?

Hur länge man vistas i en viss miljö kan ha betydelse när det gäller risken för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Det varierar hur länge en person vistas i ett asylboende och det beror både på asylprocessen och på tiden det tar att få en plats i en kommun, efter beslut om uppehållstillstånd. Det är dock inte ovanligt att personer bor i anläggningarna i flera månader och upp till flera år. När det gäller en bedömning enligt miljöbalken bör boendena därför inte betraktas som tillfälliga ur hälsoskyddssynpunkt. De kan därmed inte likställas med andra tillfälliga boenden såsom hotell, campingar och pensionat där människor oftast bor någon enstaka natt och upp till några veckor.

Migrationsverket om asylboenden

Bostad för asylsökande