Tillsynsvägledning flerfamiljshus

Lyssna

Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör och ska inspektera flerfamiljshus och kontrollera fastighetsägares egenkontroll få information om varför tillsyn utförs, hur ansvarsfördelningen ser ut samt de områden som bör inspekteras.

Läs på underliggande sidor