Allmänna råd om fukt och mikroorganismer

Folkhälsomyndigheten vägleder i allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14) och Kompletterande vägledning om fuktproblem i byggnader.
Verksamhetens egenkontroll bör inkludera rutiner för att kontrollera och åtgärda fukt- och mögelproblem. Det är också viktigt att det finns rutiner för kommunikation mellan verksamhetsutövaren och fastighetsägaren samt rutiner för felanmälan och klagomål.