Allmänna råd om temperatur inomhus

Folkhälsomyndigheten ger vägledning i allmänna råd om temperatur inomhus och ger också mer utförlig information i handboken Temperatur inomhus och i vägledning på webben.

Rutiner för kontroll och åtgärd av temperaturen bör ingå i verksamhetens egenkontroll.