Analystyp
Indikation Cystor i lever, lunga etc. förenad med en epidemiologisk bakgrund.
Provmaterial

Serum, rör utan tillsats med eller utan gel.

Provtagnings­anvisningar

Prov tas efter fynd av cystisk lesion i inre organ.

Läs mer på Referensmetodik, Kapitel 3. Prov för serologiska undersökningar

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-2 veckor
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Vid förkalkade/inaktiva cystor kan antikroppssvaret bli negativt.