Analystyp
Indikation

Akut eller långvarig diarré, oklara tarmbesvär eller misstanke om bärarskap, diarréutbrott på institution samt vattenburna utbrott.

Provmaterial

Formalin- eller SAF-fixerad feces för cystpåvisning.

Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Immunmorfologi är känsligare än traditionell feces-mikroskopi (cystor och maskägg).