Analystyp
Indikation

Akut eller långvarig diarré, oklara tarmbesvär eller misstanke om bärarskap, diarréutbrott på institution samt vattenburna utbrott.

Provmaterial

Formalin- eller SAF-fixerad feces för cystpåvisning.

Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport

Inga speciella krav.

Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Trofozoiter kan påvisas i duodenalaspirat eller SAF-fixerad feces färgad med trikromfärg.