Sentinelövervakning influensa

Sentinel är det engelska ordet för spejare. Sentinelövervakning innebär att bara ett urval av läkare, mottagningar eller kliniker rapporterar om sjukdomsförekomst.

Sentinelövervakning för influensa

Genom sentinelprovtagningen kan man fastställa hur många personer med influensasymtom som faktiskt har influensa. Folkhälsomyndigheten kan också följa vilka influensastammar som cirkulerar och om vaccin och antivirala medel är effektiva eller om resistens har utvecklats.

Underlag för bedömning av vaccinationseffekten

Folkhälsomyndigheten deltar i det Europeiska nätverket I-MOVE (Influenza Monitoring of Vaccine Effectiveness), som analyserar skyddseffekten av influensavaccin (vaccinationseffekten) på populationsnivå. Med anledning av detta innehåller remissen inom sentinelprovtagningen kompletterande frågor om riskgrupp och vaccination.

Vaccination är den mest effektiva förebyggande åtgärden vi har mot säsongsinfluensa. Effektiviteten av influensavacciner övervakas rutinmässigt i till exempel USA, Kanada och hittills några europeiska länder. Eftersom influensa orsakas av virus som genomgår frekventa genetiska och antigena förändringar måste vaccinerna uppdateras varje år. Detta kan därmed ha inverkan på vaccinens effektivitet.

Studien av vaccinationseffekten kommer att ge värdefull information om effektiviteten av influensavaccin, speciellt i de grupper som har ökad risk för allvarlig sjukdom, och kommer även att bidra till val av stammar till nästa säsongs influensavaccin.

Hur går det till?

De enheter som deltar i sentinelprovtagningen tar varje vecka näsprover från patienter med influensaliknande sjukdom och skickar in dem till Folkhälsomyndigheten för analys.

Folkhälsomyndigheten erbjuder kostnadsfri analys för alla prover som skickas in, och ersätter dessutom mottagningarna med 50 kr/prov för upp till fem patienter per vecka.

Provsvar ges för samtliga patienter, men det kan ta längre tid än om provet hade skickats för ordinarie influensadiagnostik. Sentinelprovtagning ska alltså inte användas för eller ersätta diagnostiska syften. Om provsvaret behövs för handläggning av patienten måste provet skickas till det rutinlaboratorium som används, på sedvanligt sätt.

Provtagningsmaterial (provpinnar, remisser, returkuvert och etiketter) skickas ut i samband med anmälan till sentinelprovtagningen för nya deltagare. Tidigare deltagare som behöver nytt och de som behöver mer provtagningsmaterial under säsongen kan vända sig till inflanalyser@folkhalsomyndigheten.se.

När ska man ta prover?

Sentinelövervakningen 2019–2020 startar den 30 september 2019 och pågår till och med 17 maj 2020. Det är särskilt viktigt att vara aktiv i början av säsongen, för att vi ska kunna identifiera när spridningen av influensa har börjat och vilka stammar som cirkulerar.

Vilka kan delta?

Alla mottagningar eller enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna som sentinelläkare.

Anmälan

Anmäl din enhet till sentinelövervakningen för influensa

Mer information

Informationsbrev: Välkommen som provtagare i den nationella influensaövervakningen! (PDF, 304 kB)

Presentation av den nationella sentinelövervakningen för influensa 2019-2020 (PowerPoint, 2,2 MB)

Influensadiagnostik vid Folkhälsomyndigheten

Kontakt

E-post till Influensarapport
Epidemiologisk övervakning av influensa och RSV, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården mm, samt frågor om datautlämning.

Gå till toppen av sidan