Sentinelövervakning för influensa och covid-19

Genom sentinelprovtagningen kan man fastställa hur många personer med influensasymtom som faktiskt har influensa eller covid-19. I samband med spridningen av covid-19 i Europa februari 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten att inkludera analys för covid-19 i sentinelproverna. Detta för att få bättre uppfattning av spridning av influensa och covid-19 samt vilka riskgrupper och åldersgrupper som drabbas. Ju tidigare man kan upptäcka infektionen och följa dess spridning, desto bättre kan man förbereda alla delar av samhället för att möta toppbelastningen. Folkhälsomyndigheten kan också följa vilka influensastammar som cirkulerar och om vaccin och antivirala medel är effektiva eller om resistens har utvecklats.

Underlag för bedömning av vaccinationseffekten för influensa

Folkhälsomyndigheten deltar i det Europeiska nätverket I-MOVE (Influenza Monitoring of Vaccine Effectiveness), som analyserar skyddseffekten av influensavaccin (vaccinationseffekten) på populationsnivå. Med anledning av detta innehåller remissen inom sentinelprovtagningen kompletterande frågor om riskgrupp och vaccination. När ett vaccin för covid-19 blir tillgängligt kommer även vaccinationseffekten på populationsnivå för covid-19 studeras inom detta Europeiska nätverk.

Vaccination är den mest effektiva förebyggande åtgärden vi har mot säsongsinfluensa. Effektiviteten av influensavacciner övervakas rutinmässigt i till exempel USA, Kanada och hittills några europeiska länder. Eftersom influensa orsakas av virus som genomgår frekventa genetiska och antigena förändringar måste vaccinerna uppdateras varje år. Detta kan därmed ha inverkan på vaccinens effektivitet.

Studier av vaccinationseffekten kommer att ge värdefull information om effektiviteten av influensavaccin, speciellt i de grupper som har ökad risk för allvarlig sjukdom. För influensa kommer även denna information att bidra till val av stammar till nästa säsongs influensavaccin.

Hur går det till?

Folkhälsomyndigheten erbjuder kostnadsfri analys (influensa och covid-19) för alla prover som skickas in och ersätter mottagningarna med 50 kr/prov för maximalt fem patienter per vecka. Provsvar ges för samtliga patienter men med viss reservation om fördröjning jämfört med ordinarie diagnostik. Sentinelprovtagningen ska inte användas för eller ersätta diagnostiska syften. Om provsvaret behövs för handläggning av patienten så måste provet skickas till det kliniska mikrobiologiska laboratorium som används för rutindiagnostik.

De enheter som har anmält sig som sentinelprovtagare tar varje vecka näsprover från patienter med influensaliknande symtom. Proverna skickas portofritt till Folkhälsomyndigheten i den provkartong som erhållits tillsammans med övrigt provtagningsmaterial.

Provtagningsmaterial (provpinnar och kartonger) skickas ut i samband med anmälan till sentinelprovtagningen för nya deltagare. Vid behov av ytterligare provtagningsmaterial under säsongen kan man vända sig till:

inflanalyser@folkhalsomyndigheten.se.

E-remiss och e-svar, sentinelövervakning covid-19 och influensa

Den 27 april 2020 infördes e-remiss för sentinelövervakning influensa och covid-19. Från och med säsongsstart 2020-2021 den 28 september kommer enbart e-remiss användas istället för det tidigare pappersbaserade formuläret. Deltagarna i sentinelprovtagningen erhåller ett unikt kundnummer (e-kundnummer) från Folkhälsomyndigheten som används i webformuläret E-remiss Sentinelövervakning Influensa och covid-19. Övriga fält fylls i på motsvarande sätt som det tidigare pappersdokumentet. När du fyllt i webformuläret klickar du på "Skicka remiss" och e-remissen skickas elektroniskt till Folkhälsomyndigheten. Observera att du måste skriva ut den följesedel som skapas automatiskt när du klickat på "Skicka remiss" och bifoga den med ditt prov/dina prover.

Genom att använda e-remiss kan du även få ditt svar elektroniskt vilket ger en kortare ledtid för provsvaret. För att hämta ditt e-svar loggar du in på LabPortalen tillsammans med ditt med e-kundnummer och inloggningsuppgifter, E-svar Sentinel övervakning Influensa och covid-19 kommer upp.

För frågor kring e-kundnummer, e-remiss och e-svar hänvisar vi till kundtjänst på avdelningen för mikrobiologi:

kundtjanst.mikrobiologen@folkhalsomyndigheten.se.

När ska man ta prover?

Sentinelövervakningen 2020–2021 startar den 28 september 2020.

Vilka kan delta?

Alla mottagningar eller enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna som sentinelläkare.

Anmälan till sentinelprovtagning för influensa och covid-19 säsongen 2020-2021

Mer information