För att uppnå målet så arbetar man med förstärkt övervakning av poliovirus samt att begränsa antalet laboratorier som arbetar med polio, så kallat polio containment (inneslutning av poliovirus). Folkhälsomyndigheten är ett WHO-ackrediterat nationellt poliolaboratorium samt nationell samordnare av polio containment, vilket innebär att myndigheten ansvarar för Sveriges åtaganden att kartlägga förekomsten av poliovirus vid mikrobiologiska verksamheter i Sverige.

Läs mer