Övervakning av polio

Polio, poliomyelit eller barnförlamning som sjukdomen också kallats, var under den första halvan av förra seklet en mycket vanlig sjukdom i Sverige. 1988 startade Världshälsoorganisationen (WHO) en kampanj för global utrotning av polio vilken är en av de största internationella insatserna inom folkhälsan någonsin.

Underliggande innehåll:

För att uppnå målet så arbetar man med förstärkt övervakning av poliovirus samt att begränsa antalet laboratorier som arbetar med polio, så kallat polio containment (inneslutning av poliovirus). Folkhälsomyndigheten är ett WHO-ackrediterat nationellt poliolaboratorium samt nationell samordnare av polio containment, vilket innebär att myndigheten ansvarar för Sveriges åtaganden att kartlägga förekomsten av poliovirus vid mikrobiologiska verksamheter i Sverige.

Läs mer

Mikrobiell övervakning

Inneslutning av poliovirus

Laboratorieanalyser Virusisolering Enterovirus (polioövervakning)

Sjukdomsinformation om polio

Gå till toppen av sidan