För att uppnå målet så arbetar man med förstärkt övervakning av poliovirus samt att begränsa antalet laboratorier som arbetar med poliovirus. Folkhälsomyndigheten är ett WHO-ackrediterat nationellt poliolaboratorium (NPL) vilket innebär att myndigheten genomför polioövervakning genom enterovirustypning samt seroepidemiologiska analyser.

Folkhälsomyndigheten ansvarar även för Sveriges åtaganden inom det globala målet att utrota polio vilket bland annat innebär att övervaka om poliovirus hanteras eller förvaras i verksamheter i Sverige.

Läs mer