Sentinelövervakning för influensa och covid-19

Lyssna

Sentinel är det engelska ordet för spejare. Sentinelövervakning innebär att bara ett urval av läkare, mottagningar eller kliniker rapporterar om sjukdomsförekomst.

I sentinelövervakningen av influensa och covid-19 rapporterar läkare, mottagningar och kliniker till Folkhälsomyndigheten om sjukdomsförekomst i landet. I samband med spridningen av covid-19 i Europa i februari 2020 beslutade Folkhälsomyndigheten att inkludera analys för covid-19 i sentinelproverna. Detta för att få bättre uppfattning av spridning av influensa och covid-19 samt vilka risk- och åldersgrupper som drabbas.

Med provtagning får vi en överblick av hur många med influensasymtom som har influensa eller covid-19. Vi kan också kartlägga vilka influensastammar som cirkulerar och följa effektiviteten hos vaccin och antivirala medel för att kunna upptäcka om virusen har utvecklat resistens.

Underlag för bedömning av vaccinationseffekt

Vaccination är det mest effektiva sättet att skydda sig mot säsongsinfluensa och covid-19. Eftersom influensa orsakas av virus som genomgår frekventa genetiska och antigena förändringar behöver vaccinerna uppdateras varje år. Behovet av uppdaterat vaccin mot covid-19 är däremot okänt och övervakning av vaccinationseffekten bidrar till en bättre förståelse för detta behov.

Studier av vaccinationseffekten ger värdefull information om effektiviteten av vaccination mot influensa och covid-19, speciellt i de grupper som har ökad risk för allvarlig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten deltar i det europeiska nätverket VEBIS, Vaccine Effectiveness, Burden and Impact Studies for influenza and covid-19. Nätverket analyserar årligen skyddseffekten (vaccinationseffekten) av influensavaccin och nu även vaccin mot covid-19 baserat på data från medlemsländernas sentinelövervakning. Därför innehåller remissen för sentinelprovtagningen kompletterande frågor om riskgrupp och vaccination.

Om provtagningen

De kliniker som anmält sig som sentinelprovtagare tar varje vecka näsprover från patienter med influensaliknande symtom eller akut respiratorisk infektion. Proverna skickas portofritt till Folkhälsomyndigheten för kostnadsfri analys. Klinikerna ersätts med 50 kr/prov för maximalt fem patienter per vecka.

Provsvar ges för alla patienter men med reservation för fördröjning jämfört med ordinarie diagnostik. Sentinelprovtagningen ska inte användas för eller ersätta diagnostiska syften. Om provsvaret behövs för handläggning av patienten ska provet istället skickas till det kliniska mikrobiologiska laboratorium som används för rutindiagnostik.

Provtagningsmateriel skickas ut i samband med anmälan till sentinelprovtagningen.

Elektronisk remiss och provsvar

För att effektivisera arbetet och korta ner svarstiden vid sentinelprovtagning används nu en webbapplikation för elektronisk hantering av remisser och provsvar.

När startar provtagningen?

Sentinelsäsongen startar vecka 40 på hösten och pågår till vecka 20.

Vill du bli sentinelprovtagare?

Alla mottagningar och enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner, inklusive barnkliniker, är välkomna att delta.

Anmälan till sentinelprovtagning för influensa och covid-19

Frågor och mer information

Alla frågor hänvisas till inflanalyser@folkhalsomyndigheten.se

Läs mer