Att lyckas med implementering inom folkhälsoområdet

Lyssna

Här har vi samlat information och material för dig som arbetar med att implementera insatser inom folkhälsoområdet.

Här finns den forskningsbaserade rapporten "Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst" som ger en grund inom spridnings- och implementeringsområdet. Här finns också verktyget "Checklista för implementering med kvalitet" och användarstödet "E-guide implementering", som båda ger ett konkret stöd för implementering i praktiken.

Rapporten, checklistan och E-guiden kompletteras med fem filmer där olika aktörer ger sitt perspektiv på implementering, från forskning och utbildning till projektledning, planering och praktiskt genomförande. Slutligen finns två metodrapporter som beskriver de kartläggande litteraturöversikter som ligger till grund för rapporten.

Vår förhoppning är att det här materialet ska vara ett stöd för dig som då och då ställs inför utmaningen att implementera ny kunskap och nya insatser med syfte att främja befolkningens hälsa. Kanske är du beslutsfattare med ansvar för folkhälsofrågor, utvecklingsledare, strateg eller praktiker med samordnande uppgifter inom olika områden.

E-guide implementering

E-guide implementering har tagits fram för dig som jobbar inom folkhälsoområdet och behöver ett lättillgängligt och praktiskt stöd för implementering. I e-guiden ges dels en kort introduktion till implementeringsområdet och dels konkret stöd till implementering i praktiken.

E-guide implementering bygger på:

  • Animerade lärfilmer
  • Filmade intervjuer med representanter från kommuner, regioner, universitet och högskolor samt ideell sektor, som alla jobbat med implementering
  • Checklista för implementering med kvalitet.

Hur du tar del av E-guide implementering

Ta del av e-guiden genom att logga in i vår utbildningsportal:

e-utbildningar.folkhalsomyndigheten.se

Välj någon av följande inloggningsmöjligheter:

  • Om du vill logga in med BankID – Klicka på knappen BankID.
  • Om du vill logga in utan BankID - Klicka på knappen Utan BankID. Klicka sedan på Skapa konto, fyll i användaruppgifter och välj ett lösenord.

När du loggat in väljer du E-guide implementering i listan på startsidan.

Om du har problem med inloggningen, kontakta e-utbildningar@folkhalsomyndigheten.se.

Så här kommer du igång

Ladda ner rapporten och checklistan, öppna sedan "E-guide implementering". Då har du allt du behöver för att påbörja ett implementeringsarbete. Titta också gärna på de fem filmerna för inspiration om hur andra har tänkt och gjort när de stått inför utmaningen att implementera något nytt. Om du vill ha konkreta tips om hur man kan jobba med checklistan så finns ett fiktivt exempel på hur man planerade ett skadeförebyggande arbete inom äldreomsorgen i påhittade Äppleboda kommun.

För djupare förståelse innan du går in i E-guiden, läs gärna rapporten Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst – En rapport om implementering av metoder inom folkhälsoområdet

Fem inspirationsfilmer

I de fem filmerna nedan ger olika aktörer sitt perspektiv på implementering, från forskning och utbildning till projektledning, planering och praktiskt genomförande.

Film: Implementering på schemat för chefer

I filmen Implementering på schemat för chefer beskrivs vikten av det kursmoment om implementering som ges i en ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer.

Film: QIF – ett användbart ramverk för implementering

I filmen QIF – ett användbart ramverk för implementering beskrivs det teoretiska ramverket för implementering, Quality implementation Framework (QIF) som en flexibel, pragmatisk och användbar processmodell.

Film: Tänk efter före – innan implementeringen inleds

I filmen Tänk efter före – innan implementeringen inleds beskrivs praktiska erfarenheter från implementeringsområdet.

Film: Att implementera är ingen rak process

I filmen Att implementera är ingen rak process beskrivs hur Checklistan för implementering med kvalitet har använts i ett skolbaserat program för ett aktivt och hälsosamt liv för barn och unga.

Film: Hur lyckas med implementering

I filmen Hur lyckas med implementering beskrivs ett implementeringsstöd för regionen och kommunerna i Dalarna.

Trailer om implementering

Den här filmen kan användas när du vill göra en kort presentation av rapporten Från nyhet till vardagsnytta, Checklista för implementering med kvalitet och E-guide implementering.

Publikationer