Anställningsvillkor och förmåner när du arbetar på Folkhälsomyndigheten

Lyssna

Tillsammans med kunniga och engagerade kollegor arbetar du med stimulerande arbetsuppgifter och verkar för en bättre folkhälsa. Dina anställningsvillkor och förmåner ska bidra till att du mår bra och trivs hos oss. Här är ett urval av vad vi erbjuder dig.

Aktivitetsbaserade lokaler

I våra aktivitetsbaserade lokaler skapar vi tillsammans en arbetsplatskultur där vi stärker varandra, samarbetar och jobbar för hela myndigheten.

Flexibla arbetstider

Veckoarbetstiden är 39 timmar och 45 minuter. Du som har flextid kan förlägga din arbetstid utifrån verksamhetens behov och inom gällande flextidsram. Som medarbetare har du också möjlighet att ingå enskild överenskommelse om förtroendearbetstid. Med förtroendearbetstid får du en större flexibilitet i hur du lägger upp arbetet. Under rätt förutsättningar är det till fördel för både verksamheten och den enskilde.

Distansarbete

På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.

Försäkringar

Du omfattas av personskade- och arbetsskadeförsäkringar. Som anställd omfattas du även av en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.

Vi har ett omställningsavtal som till exempel är till stöd för dig som har varit anställd i minst 12 månader i följd och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, eller för dig som har varit tidsbegränsat anställd i minst två år.

Friskvård

Du som medarbetare uppmuntras till att vara medveten om din hälsa och regelbundet delta i aktiviteter som främjar hälsan.

Som medarbetare på Folkhälsomyndigheten får du, under förutsättning att arbetet så tillåter, möjlighet genomföra friskvårdsaktiviteter på arbetstid. Vi ersätter kostnader för friskvårdsaktiviteter upp till 3 000 kr per kalenderår. Vi har en personalklubb som anordnar ett antal sociala aktiviteter per år. En personalkör och en konstklubb finns också på myndigheten.

Vaccination

Som en personalvårdsförmån erbjuds du som medarbetare att komplettera ditt grundskydd inom vissa vaccinationer.

Företagshälsovård

Vi har självklart avtal med leverantörer av företagshälsovård i både Solna och Östersund.

Löneväxling

Som medarbetare på Folkhälsomyndigheten har du möjlighet att växla lön mot fler eller färre semesterdagar. Du kan också växla lön eller semesterdagar mot pension.

Semester

Som statligt anställd har du förmånliga semestervillkor. Redan under ditt första anställningsår kan du ta ut betald semester. Antalet semesterdagar bestäms av din ålder:

  • Till och med det år du fyller 29 år, 28 dagar.
  • Från och med det år du fyller 30 år, 31 dagar.
  • Från och med det år du fyller 40 år, 35 dagar.

Ledighet utan löneavdrag

Folkhälsomyndigheten ger dig möjlighet till vissa ledigheter utan löneavdrag. Exempel på sådana ledigheter är läkarbesök, blodgivning, flytt och tentamen. Du har även möjlighet till att ansöka om ledighet utan löneavdrag vid vissa familjeangelägenheter som exempelvis allvarligare sjukdomsfall, bouppteckning och begravning.

Föräldraledighet

När du är föräldraledig har du möjlighet att ta ut föräldralön upp till 360 dagar per barn.

Du har möjlighet att vara partiellt ledig fram till barnet fyller tolv år.

Ersättning vid sjukvårdskostnader och läkemedel

Som medarbetare på Folkhälsomyndigheten har du subventionerad läkarvård och sjukvård. Du har även rätt till ersättning för receptförskrivna läkemedel i samband med läkarvård, förutsatt att de omfattas av samhällets högkostnadsskydd.

Pension

Som anställd omfattas du av ett fördelaktigt pensionsavtal. Som arbetsgivare betalar vi in till din tjänstepension enligt det statliga pensionsavtalet PA16 fram till det år du fyller 65. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till.