Träffa våra medarbetare

Lyssna

Här får du träffa några av Folkhälsomyndighetens anställda som berättar om deras arbete.

Intervjuer

 • Sara och Maria berättar om enkätmetodik

  Sara och Maria jobbar i myndighetens metodstödsgrupp och ger råd och stöd till medarbetare som gör enkäter. Båda har lång erfarenhet av att arbeta med enkätstudier, både inom forskning och på myndigheter.

 • Therese berättar om jakten på parasiterna

  Therese Bergstrand är utredare på enheten för parasitologi, där många olika kompetenser samarbetar för att bistå sjukvården i att ställa rätt diagnos.

 • Marlene berättar om att bidra till att göra skillnad

  Marlene Olsson Vargas är utredare på enheten för bidrag och upphandling. Att se hur statsbidragen går till projekt som gör direkt skillnad för målgrupperna – det är det bästa med jobbet tycker hon.

 • Salina berättar om sin roll som jurist

  Salina Elmi är jurist på enheten för alkoholprevention och arbetar med att ge råd och stöd till enheten i juridiska frågor, genomför rättsutredningar samt ansvarar för att driva föreskriftsarbeten. Här svarar hon på några frågor om hennes arbete.