Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten

Lyssna

Alla medarbetare på Folkhälsomyndigheten bidrar till myndighetens arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Tillsammans arbetar vi med stort engagemang för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Genom att ta vara på kompetensen och engagemanget hos oss alla når vi längre i våra uppdrag.

Vår arbetsplats

Alla får möjlighet att utvecklas

Vi strävar efter att vara en arbetsplats där alla får möjlighet att utvecklas. Vi ansvarar alla för att utvecklas i linje med verksamhetens uppdrag och prioriteringar. Vi delar med oss av vår kompetens till varandra för att främja en lärande organisation. Vi har positiva förväntningar som utgångspunkt gentemot varandras kompetens och är öppna för nya perspektiv.

Trygghet, öppenhet och respekt

Tillsammans skapar vi en inkluderande och inspirerande arbetsplats som präglas av trygghet, öppenhet och respekt för varandras olikheter och kompetenser. Vi tolkar välvilligt och främjar en god arbetsmiljö genom en konstruktiv dialog och ett gott bemötande.

Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten.

Den statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)

Vi som är medarbetare på Folkhälsomyndigheten

  • Har ett helhetsperspektiv. Vi förstår myndighetens uppdrag och vår egen del i helheten och samverkar med andra för att bidra till myndighetens övergripande uppdrag. Vi anpassar oss till förändringar i organisation och uppdrag. Vi bidrar till utveckling av verksamheten utifrån våra uppdrag.
  • Är ansvarstagande. Vi tar ansvar för våra respektive uppdrag, vår egen och verksamhetens utveckling. Vi är öppna för att prova nya arbetssätt och lyfter förslag till förbättringar. Utifrån behov i var och ens uppdrag och roll tar vi initiativ till dialoger inom och utanför myndigheten.
  • Har ett gott bemötande. Vi har positiva förväntningar på andra och bemöter andra medarbetare och deras uppdrag med respekt. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv.
  • Samarbetar. Vi stöttar kollegor som behöver hjälp. Vi välkomnar andras synpunkter och har positiva förväntningar på andras kompetens. Vi delar med oss av vår kunskap samt ger och välkomnar återkoppling. Vi bidrar till förbättringar av vår gemensamma arbetsmiljö.

Hämtat från Folkhälsomyndighetens medarbetarpolicy.