Så söker du jobb hos Folkhälsomyndigheten

Lyssna

Är du intresserad av ett stimulerande arbete där du får möjlighet att utvecklas i samarbete med kollegor med en stor bredd av kompetenser? Oavsett vad du arbetar med på Folkhälsomyndigheten är du med och bidrar till en jämlik hälsa för en hållbar utveckling.

Här finns information om hur du söker ett jobb hos oss och hur rekryteringsprocessen går till. Välkommen med din ansökan!

Så här skickar du in din ansökan

Alla våra lediga anställningar publiceras på vår webbplats. För att söka en anställning gör du så här:

  • Klicka på knappen ”Ansök” som finns längst ner i alla våra annonser.
  • Fyll i dina personliga uppgifter.
  • Bifoga ditt CV och relevanta examensbevis som bilagor.
  • Svara på våra urvalsfrågor.
  • Klicka på knappen ”Registrera”.

När du har klickat på knappen ”Registrera” får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Det går att söka en anställning fram till kl. 23.59 sista ansökningsdagen.

Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.

Så här hanterar vi dina ansökningshandlingar

I enlighet med diskrimineringslagen sparar Folkhälsomyndigheten dina ansökningshandlingar i två år innan de raderas.

Hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter

Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla som önskar har rätt att ta del av ansökningshandlingarna. Vi är också skyldiga att lämna ut dessa om det efterfrågas. Detta gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Så här går urval och intervjuer till

Vi går igenom alla inkomna ansökningar och gör ett urval utifrån en upprättad kravprofil. Vi kan genomföra urvalet och intervjuerna löpande, men fattar inte beslut om anställning förrän ansökningstiden har gått ut.

Om du är en av dem som bäst uppfyller kravprofilen kontaktar vi dig för att boka in en intervju. Även fler intervjuer, tester och arbetsprover kan förekomma.

Om du efter intervjun är vår slutkandidat kommer vi att kontakta dina referenser. Minst en av dina referenser ska vara en chef. Vi kommer också att begära in dina merithandlingar såsom examensbevis, betyg och intyg.

Vid rekrytering till en säkerhetsklassad anställning genomförs en säkerhetsprövning innan anställningsbeslutet fattas.

Så här får du återkoppling

Vi arbetar för att våra rekryteringsprocesser ska vara så effektiva som möjligt och värderar din upplevelse högt.

När anställningen är tillsatt får samtliga sökande återkoppling. Om du har varit på intervju men inte är den som erbjuds anställning, kommer vi att kontakta dig personligen. I annat fall hör vi av oss via mejl. Beslut om tillsättning av anställning meddelar vi alltid på vår officiella anslagstavla som finns på våra kontor.

Så här kan du överklaga ett beslut

Om du som sökande vill överklaga beslutet om anställning skriver du till Folkhälsomyndigheten, Att: Registrator, 171 82 Solna, inom tre veckor från den dag du fått information om tillsättningen och kungörelsen anslagits på Folkhälsomyndighetens officiella tavla.

Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer, och ange även vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen till detta.

Folkhälsomyndigheten skickar sedan vidare överklagandet till Statens överklagandenämnd.