Så här behandlar vi personuppgifter

 • Folkhälsomyndigheten samarbetar med många aktörer och behandlar personuppgifter kopplat till detta, ofta via mejl. Det handlar om namn, kontaktuppgifter och uppgifter kopplat till en persons tjänst.

  Den rättsliga grunden för detta i GDPR är det som kallas för allmänt intresse. Den nationella rättsliga grunden finns i vår förordning eller i specifika regeringsuppdrag.

  Vid behov kan uppgifterna delas med andra aktörer och leverantörer, om det är nödvändigt för samarbetet.

  Uppdaterad: 2022-05-12 16:05

  Direktlänk till frågan
 • Folkhälsomyndigheten behandlar uppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en förfrågan och för att handlägga ärendet. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse.

  Uppdaterad: 2022-05-12 16:05

  Direktlänk till frågan
 • Folkhälsomyndigheten behandlar uppgifter om utsedd kontaktperson för tillsynsobjekt. Uppgifterna används för att kommunicera med tillsynsobjektet och utreda ärendet. Behandlingen är nödvändig som ett led i Folkhälsomyndighetens myndighetsutövning.

  Uppdaterad: 2022-05-12 16:06

  Direktlänk till frågan
 • Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter om kontaktperson hos den som söker det aktuella tillståndet samt personuppgifter om enskild vars sakkunskap och omdömesgillhet ska prövas samt referenter till denne. Uppgifterna behandlas för att handlägga ärendet och informera allmänheten om befintliga tillståndshavare. Behandlingen är nödvändig som ett led i Folkhälsomyndigheten myndighetsutövning.

  Uppdaterad: 2022-05-12 16:06

  Direktlänk till frågan
 • Folkhälsomyndigheten behandlar kontaktuppgifter till den person som är kontaktperson för samverkansärendet. Rättslig grund för behandlingen är uppgift av allmänt intresse.

  Uppdaterad: 2022-05-12 16:06

  Direktlänk till frågan
 • Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter i samband med beställning av produkter från myndighetens beställningstjänst. Behandlingen sker för att administrera beställningen och den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställningen.

  Uppdaterad: 2022-05-12 16:07

  Direktlänk till frågan
 • När du anmäler dig till evenemang i vår regi, som konferenser, nätverksträffar, möten, utbildningar etc. kommer dina uppgifter som; namn, titel, organisation och e-postadress läggas in i en deltagarlista. Listan delas ut till deltagarna i det evenemang du anmält dig till i skriftlig och/eller digital form. Deltagarlistan läggs även in i vår konferensapp i de fall appen nyttjas för evenemanget. Deltagarlistan kan även komma att diarieföras. Uppgifter du anmält om t.ex. allergier, behov av hjälpmedel, specialkost etc. hanteras endast internt och direkt med de parter vi anlitar för evenemanget, för att kunna tillgodose dina behov och uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt.

  Den rättsliga grunden för administrationen av kursanmälan är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan. Rättslig grund för behandlingen som sker i samband med uppföljningen är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

  Uppdaterad: 2022-05-12 16:07

  Direktlänk till frågan
 • För att administrera e-utbildningar behandlar vi personuppgifterna namn och e-post. Uppgifterna lagras så länge du är registrerad. Den lagliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med att du registrerar dig enligt artikel 6.1.b dataskyddsförordningen.

  Uppdaterad: 2022-05-12 16:07

  Direktlänk till frågan
 • Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter i samband med anmälan om prenumeration av myndighetens pressmeddelanden och nyhetsbrev. Behandlingen sker för att Folkhälsomyndigheten ska kunna administrera prenumerationen och skicka ut informationen. Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med anmälan som prenumerant.

  Uppdaterad: 2022-05-12 16:07

  Direktlänk till frågan
 • Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter i samband med att en ansökan om arbete; tjänst eller konsultuppdrag skickas in till Folkhälsomyndigheten. Personuppgifterna behandlas för att Folkhälsomyndigheten ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten eller konsultuppdraget. Behandlingen för tillsättning av tjänsten sker som ett led i Folkhälsomyndighetens myndighetsutövning och övrig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

  Uppdaterad: 2022-05-12 16:08

  Direktlänk till frågan
 • Ibland skickas känsliga personuppgifter in till myndigheten. Dessa uppgifter behandlas för att ärendet ska kunna handläggas, uppgifterna hanteras dock endast genom att handlingen läggs in i det aktuella ärendet. Uppgifterna registreras inte särskilt och uppgifterna i den inkomna handlingen görs inte sökbara. Rättslig grund för behandlingen av känsliga personuppgifter är viktigt allmänt intresse.

  Mer om känsliga personuppgifter (datainspektionen.se)

  Uppdaterad: 2022-05-12 16:08

  Direktlänk till frågan
 • Inom ramen för sitt uppdrag genomför Folkhälsomyndigheten forskningsprojekt och undersökningar. Detta kan innebära att Folkhälsomyndigheten samlar in information från hälso- och sjukvård som inbegriper personuppgifter, från andra registersamlingar eller direkt från enskilda via enkätundersökningar, ibland i kombination. Grunden för behandlingen är att uppgift av allmänt intresse ska kunna genomföras.

  Uppdaterad: 2022-05-12 16:08

  Direktlänk till frågan