Generaldirektör och ledningsgrupp

Lyssna

Generaldirektör

Generaldirektören är myndighetschef och leder Folkhälsomyndighetens verksamhet.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leder och följer upp verksamhetens resultat och driver utvecklings- och förändringsarbete, men hanterar också operativa frågor. I ledningsgruppen ingår generaldirektören, avdelningschefer, chefsjuristen samt chefen och biträdande chefen för generaldirektörens kansli.

Folkhälsomyndighetens ledningsgrupp:

  • Karin Tegmark Wisell, generaldirektör
  • Ingela Berghagen, bitr enhetschef
  • Anna Bessö, avdelningschef
  • Bitte Bråstad, enhetschef och chefsjurist
  • Sara Byfors, avdelningschef
  • Anna Maria Böök, avdelningschef
  • Agneta Falk Filipsson, tf avdelningschef
  • Ellen Jones, enhetschef
  • Josefin P Jonsson, avdelningschef
  • Patric Winther, avdelningschef

Ledningsgruppens pressbilder och kontaktinformation