Generaldirektör och ledningsgrupp

Lyssna

Generaldirektör

Generaldirektören är myndighetschef och leder Folkhälsomyndighetens verksamhet.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leder och följer upp verksamhetens resultat och driver utvecklings- och förändringsarbete, men hanterar också operativa frågor. I ledningsgruppen ingår generaldirektören, avdelningschefer, chefsjuristen samt chefen för generaldirektörens kansli.

Folkhälsomyndighetens ledningsgrupp:

  • Karin Tegmark Wisell, generaldirektör
  • Anna Bessö, avdelningschef
  • Sara Byfors, avdelningschef
  • Johan Kaarme, avdelningschef
  • Josefin P Jonsson, avdelningschef
  • Anna Maria Böök, avdelningschef
  • Patric Winther, avdelningschef
  • Ingela Berghagen, enhetschef
  • Bitte Bråstad, enhetschef och chefsjurist

Ledningsgruppens pressbilder och kontaktinformation