Avdelningar och enheter

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har sex avdelningar och tre stödfunktioner till generaldirektören.

Läs mer om våra avdelningar och enheter

 • Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling

  Avdelningen ansvarar för myndighetens övergripande arbete med uppföljning, analys och prognoser av folkhälsan som ett stöd för den strategiska utvecklingen och att effektivisera folkhälsoarbetet.

 • GD-kansliet

  Enheten är en stödfunktion till generaldirektören.

 • Avdelningen för kommunikation

  Avdelningen ansvarar för strategiskt och operativt stöd i kommunikationsfrågor kopplade till myndighetens uppdrag.

 • Avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor

  Avdelningen arbetar fram vetenskapligt grundade kunskapsunderlag om livsvillkorens och levnadsvanornas betydelse för hälsa och sjukdom. Vi utövar också tillsyn och ger tillsynsvägledning utifrån vissa skyddslagstiftningar och utreder klassificering av narkotika och hälsofarliga varor.

 • Avdelningen för mikrobiologi

  Avdelningen ansvarar för att utföra mikrobiologiska laboratorieanalyser (diagnostik, sjukdoms- och miljöövervakning) och ger kunskapsstöd avseende mikrobiologiska frågeställningar. På så sätt bidrar avdelningen till ett effektivt smittskydd i landet, vilket ökar förutsättningarna för positiva effekter på människors hälsa.

 • Rättskansliet

  Rättskansliet är en stödfunktion till generaldirektören.

 • Avdelningen för smittskydd och hälsoskydd

  Avdelningen övervakar smittsamma sjukdomar, inklusive covid-19, hanterar utbrott och samordnar det nationella smittskyddsarbetet. Vi ansvarar vidare för att bygga och följa upp, analysera och sprida kunskap inom antibiotika, vårdhygien, krisberedskap, miljöhälsa, sexuell och reproduktiv hälsa, hiv/STI-prevention samt våld mot kvinnor m.m.

 • Avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd

  Avdelningen ansvarar för strategiskt och operativt stöd till myndigheten vad gäller verksamhetsutveckling, ledningssystem samt de områden som finns organiserade inom avdelningen.