Vår organisation som text

Lyssna

På den här sidan finns Folkhälsomyndighetens organisation som text. För dig som använder skärmläsare.

Folkhälsomyndighetens organisation och insynsråd

Generaldirektören

Direkt under generaldirektören: GD-kansliet, Rättskansliet och Insynsrådet.

Tabell. Visar Folkhälsomyndighetens avdelningar med tillhörande enheter.
Avdelningen för folkhälsoanalys och datautvecklingAvdelningen för kommunikationAvdelningen för livsvillkor och levnadsvanorAvdelningen för mikrobiologiAvdelningen för smittskydd och hälsoskyddAvdelningen för Verksamhets-utveckling och stöd
Enheten för analys Enheten för digitala kanaler och produktion Enheten för alkoholprevention Enheten för beredskaps och smittskydds-diagnostik Enheten för antibiotika och vårdhygien Enheten för arkiv och registratur
Enheten för data och register Enheten för planerad kommunikation Enheten för drogprevention Enheten för bioberedskap Enheten för beredskap och krishantering Enheten för bidrag och upphandling
Enheten för epidemiologisk uppföljning Enheten för redaktionellt innehåll och press Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor och spelprevention Enheten för laborativ bakterieövervakning Enheten för beredskapsläkemedel och logistik Enheten för ekonomi
Enheten för folkhälsorapportering och utvärdering Enheten för produktkontroll Enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning Enheten för miljöhälsa Enheten för fastighet och säkerhet
Enheten för samordnat folkhälsoarbete Enheten för psykisk hälsa och suicidprevention Enheten för laboratorieutveckling Enheten för sexuell hälsa och hivprevention Enheten för IT
Enheten för vaccinationsprogram Enheten för spelprevention och samordning ANDTS Enheten för parasitologi Enheten för smittskyddssamordning och övervakning av säsongsvirus Enheten för HR
Enheten för tobaksprevention Enheten för zoonoser och antibiotikaresistens Enheten för kontorsservice och svarstjänst