Användning av munskydd

Lyssna

Det finns situationer där munskydd kan bidra till att minska risken för spridningen av covid-19 och andra luftvägsinfektioner.

Munskydd används för att skydda omgivningen från de smittämnen som kan spridas med utandningsluft när bäraren till exempel pratar, hostar eller nyser. Munskydd har inte utvecklats för att skydda bäraren men ger visst skydd mot större droppar och stänk.

Risken för smittspridning, av covid-19 och många andra luftvägsinfektioner, är generellt större inomhus än utomhus, vid nära kontakt mellan människor under lång tid samt i små och trånga utrymmen utan god ventilation.

Så här använder du munskyddet

När man använder munskydd är det viktigt att använda rätt sorts munskydd. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att du använder CE-märkta engångsmunskydd som uppfyller kvalitetskraven i standarden SS-EN14683:2019. CE-märkningen finns tryckt på förpackningen.

Det är viktigt att munskydden bärs på rätt sätt. De ska vara torra, rena och hela och hela tiden täcka både näsa och mun, och sluta tätt kring näsryggen, kinderna och hakan. Munskydden ska inte vidröras medan de används.

Följ alltid tillverkarens instruktioner för det munskydd du använder. Skägg kan hindra att munskyddet sluter tätt vilket gör att skyddseffekten minskar.

Nedan följer generella råd om hur du använder ett engångsmunskydd korrekt. Se även informationsbladet Så använder du engångsmunskydd, som finns på flera språk.

 • Så använder du engångsmunskydd

  Publicerad:

  Affischen visar hur du använder munskydd på ett korrekt sätt. Rätt använda kan munskydd vara ett komplement till övriga riskreducerande åtgärder för att hindra smittspridning. Finns på olika språk.

Ta på munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Kontrollera att munskyddet är helt och rent.
 3. Placera munskyddet rättvänt över näsa, mun och haka. Om munskyddet har en formbar metallskena ska den placeras uppåt och böjas till över näsryggen. Banden ska sitta runt öronen eller runt huvudet om munskyddet har knytband.
 4. Se till att munskyddet sluter tätt utan några glipor. Om munskyddet inte sluter tätt vid kinderna, kan banden runt öronen kortas ner genom att du knyter en knut långt ut på banden. På så sätt kan passformen öka mot kinden. Skäggväxt kan påverka hur tätt munskyddet sitter över ansiktet och därmed reducera munskyddets skyddseffekt.
 5. Rör inte munskyddet så länge du har det på dig, och se till att det täcker både näsa och mun hela tiden då du använder det.

Ta av munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Ta tag i banden bakom öronen och lyft bort munskyddet utan att röra resten av munskyddet.
 3. Kasta engångsmunskyddet i en papperskorg.
 4. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.