Frågor och svar om covid-19

Lyssna

Vanliga frågor med svar om covid-19 (coronavirus) som riktar sig främst till allmänheten.

Vaccination

Här hittar du våra frågor och svar om vaccination mot covid-19

Så kan vi minska smittspridningen

Lyssna

Besök webbplatsen 1177.se för information om vad du ska göra om du får symtom.

Covid-19 (1177.se)

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp att bedöma symtom eller få hjälp med var du kan söka vård.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Information till de som är ovaccinerade.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Smittspridning

Lyssna

Spridning av covid-19 sker framför allt vid nära kontakter mellan personer genom små och stora droppar från luftvägarna. När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids små droppar till omgivningen. Smittan kan ta sig in i kroppen både via inandning eller genom att man rör med orena händer i ögon eller på slemhinnor i näsa och mun.

Sjukdomsinformation om covid-19

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Ja, smitta kan spridas både från personer med och utan symtom. En person utan symtom kallas asymtomatisk.

Sjukdomsinformation om covid-19

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Viruset och sjukdomen

Lyssna

Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och en rad olika symtom kan förekomma, de symtom som rapporterats är framförallt:

 • hosta
 • feber
 • svårt att andas
 • snuva
 • täppt näsa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • värk i muskler och leder
 • förändrad smak och lukt
 • diarré

Man kan inte avgöra om det är covid-19 bara genom att utgå från symtomen. För det krävs ett test som analyseras av hälso- och sjukvården.

Sjukdomsinformation om covid-19

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Inkubationstiden, det vill säga perioden från smittotillfället till dess att en person uppvisar symtom, bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar. Sedan omikron-varianten tagit över insjuknar de flesta inom tre dagar efter att de smittats.

Sjukdomsinformation om covid-19

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Smittsamheten av covid-19 är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet.

Sjukdomsinformation om covid-19

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej. Du behöver inte anmäla till någon att du har fått covid-19. Det är sjukvården som har anmälningsplikt.

Har du som privatperson tagit ett självtest behöver du inte anmäla testresultatet till någon.

Om testet tas vid screening på din arbetsplats följer du din arbetsgivares instruktioner.

För personer som arbetar inom hälso- och sjukvården, eller inom omsorgen för personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19, finns det särskilda rekommendationer vid positivt resultat.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Statistik

Lyssna

Aktuell statistik över antalet bekräftade fall av covid-19 i Sverige uppdateras löpande och finns på vår webbsida om bekräftade fall i Sverige. För bekräftade fall globalt hänvisar vi till WHO och ECDC.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Oro och psykiskt välmående

Lyssna

Alla reagerar olika i oroliga tider. Att känna stress, oro och rädsla är naturliga reaktioner vid en kris. Om du känner dig mycket orolig, inte kan sova eller om du inte kan släppa tankarna på viruset, finns det saker som du kan göra för att hantera din oro eller stress:

 • Sätt ord på dina känslor. Ring och prata med någon om hur du känner och våga fråga om stöd.
 • Använd tillförlitliga källor för att hämta information om covid-19.
 • Begränsa tiden du tar del av nyheter och sociala medier.
 • Behåll dina vanliga rutiner så långt det går och gör sådant du tycker är roligt och avkopplande.
 • Försök att komma ut i friska luften och fortsätt vara fysiskt aktiv.

Det finns flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl, om du vill prata med någon utomstående om din oro eller ångest. Här hittar du länkar till dem:

Stödlinjer via telefon, chatt och mejl (1177.se)

Stödlinjer för dig som är barn eller ungdom (umo.se)

Äldrelinjen (mind.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Att känna sorg när man har förlorat någon är naturligt. Sorgen pågår ofta under lång tid, men den har olika faser. I den första fasen kan känslorna vara mycket intensiva och svåra att hantera. Det är vanligt att känna t.ex. förtvivlan, ilska och skuld. I senare faser blir sorgen mindre plågsam och det brukar kännas lättare att fortsätta med sitt vardagsliv och planera inför framtiden. Under sorgen är det viktigt att du tillåter dig att känna. Försök att hålla dina rutiner när det gäller t.ex. mat och sömn. Prata gärna med någon som du känner dig trygg med.

Om du behöver mer stöd kan du vända dig till vården. Det finns också stödlinjer du kan ringa.

Läs mer om sorg, hur den kan yttra sig och hur du kan hantera den: Sorg när någon har dött (1177.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan