Varianter av viruset som orsakar covid-19

Lyssna

Liksom andra virus förändras coronaviruset SARS-CoV-2 över tid och nya virusvarianter uppstår. Egenskaper hos en del varianter har visat sig påverka hur pandemin utvecklas.

Folkhälsomyndigheten övervakar varianter av SARS-CoV-2

Folkhälsomyndigheten följer inom ett mikrobiellt övervakningsprogram för SARS-CoV-2 utvecklingen av virusvarianter i Sverige.

Mikrobiellt övervakningsprogram för SARS-CoV-2

Även globalt pågår ett långsiktigt arbete för att upptäcka och följa virusvarianter av särskild betydelse. Arbetet är viktigt bland annat för att kunna säkerställa att det finns effektiva antiviraler och för att bedöma om vaccininnehållet behöver uppdateras.

Vanligt att virus muterar

Att virus muterar, det vill säga förändrar sin arvsmassa, är vanligt och en del av evolutionen. De flesta mutationer leder inte till någon faktisk förändrad funktion eller egenskap hos virus, men det är känt att vissa förändringar ger ökad smittsamhet. Olika mutationer kan också påverka vacciners och antiviralers effektivitet, hur sjuk man blir om man blir smittad, eller laboratoriernas möjlighet att diagnosticera viruset.

Olika typer av analyser

För att följa och upptäcka nya virusvarianter undersöks virusets arvsmassa. Hela arvsmassan från viruset i prover från individer som testat positivt kan undersökas med så kallad helgenomsekvensering. Man kan också undersöka arvsmassan från de virus som finns i avloppsvatten för att få information om vad som cirkulerar bland människor i ett visst geografiskt område.

Avloppsbaserad övervakning

En annan metod är att använda en så kallad typnings-PCR för att snabbare hitta kända mutationer eller deletioner (förlust av en liten del av arvsmassan) som talar för en viss virusvariant.

Namngivning av virusvarianter

Coronaviruset SARS-CoV-2 upptäcktes först i Kina i december 2019 och har sedan dess genomgått många förändringar som gett upphov till olika virusvarianter över tid. Det finns flera parallella system för att namnge virusvarianter där ett av de vanligast förekommande är Pangolinnomenklaturen, som innehåller bokstäver följda av flera led av siffror. Världshälsoorganisationen WHO införde under våren 2021 ett förenklat namngivningssystem med grekiska bokstäver där nya virusvarianter som bedömts vara betydelsefulla grupperas. I tabellen nedan listas större grupper av virusvarianter som varit av betydelse under pandemin.

Tabell 1. Ett urval av globalt uppmärksammade virusvarianter av SARS-CoV-2 sedan början av pandemin.
WHO virusvariant namn Pango nomenklatur Land där den först upptäcktes Månad och år när den först upptäcktes
Wuhan-Hu-1 B Kina December 2019
Alfa B.1.1.7 Storbritanien September 2020
Beta B.1.351 Sydafrika September 2020
Gamma P.1 Brasilien December 2020
Delta B.1.617.2 Indien December 2020
Omikron B.1.1.529 Sydafrika och Botswana November 2021

Tabell 1 är modifierad från SARS-CoV-2 variants of concern.

SARS-CoV-2 variants of concern (ecdc.europa.eu)

Virusvarianter i Sverige

Liksom i övriga världen karakteriserades pandemin i Sverige från årsskiftet 2021 fram till början av 2022 av att olika nya virusvarianter ersatte varandra, se figur. Sedan början av 2022 och fortfarande har inga helt nya virusvarianter spridits, men en ständig utveckling av omikronvarianten ger upphov till nya undervarianter.

Figur. Förekomst av olika virusvarianter i Sverige bland fall sekvenserade inom övervakningsprogrammet för SARS-CoV-2 under vecka 40 2020 – vecka 25 2022.

Andel VOC alfa beta delta omikron.

För information om aktuella cirkulerande virusvarianter i Sverige se veckorapporten.

Aktuell veckorapport om covid-19

Virusvarianter som uppmärksammas av ECDC bevakas noggrant

I enlighet med den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s riskbedömning bevakar Folkhälsomyndigheten vilka virusvarianter som cirkulerar i Sverige. ECDC klassificerar virusvarianter med särskilda egenskaper som ”virusvarianter av särskild betydelse”, ”virusvarianter av intresse” respektive ”virusvarianter under övervakning”. Det innebär även att myndigheten noggrant följer kunskapsutvecklingen om de olika virusvarianterna som ECDC uppmärksammar. Folkhälsomyndigheten rapporterar resultat direkt till ECDC och delar variantdata till den globala sekvensdatabasen GISAID.

Film om förändringar i virusets arvsmassa

Visste du det här om virus?

Ladda ner filmen om virus i mp4-format (share.mediaflow.com)

Läs mer

Tracking SARS-CoV-2 variants (who.int)