Anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga sjukdomar

Nedanstående smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga.

Anmälan sker från laboratorier och behandlande eller obducerande läkare till landstingets smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. För Enterobacteriaceae som producerar ESBL och influensa är anmälningsplikten begränsad enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7).

Föreskrifter på smittskyddsområdet

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad (innehåller bland annat läkar- och patientinformation samt förhållningsregler)

SjukdomsinformationSjukdomsstatistikSmitt-spårnings-pliktigAllmän-farligSamhälls-farlig
Atypiska mykobakterier – information Atypiska mykobakterier – statistik
Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS) – information GAS – statistik
Botulism – information Botulism – statistik X
Brucellos – information Brucellos – statistik X
Campylobacterinfektion – information Campylobacterinfektion – statistik X X
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (variant) – information
Cryptosporidiuminfektion – information Cryptosporidiuminfektion – statistik X
Denguefeber – information Denguefeber – statistik
Difteri – information Difteri – statistik X X
Ebolavirusinfektion – information Ebolavirusinfektion – statistik X X X
Echinokockinfektion – information Echinokockinfektion – statistik X
Entamoeba histolytica – information Entamoeba histolytica – statistik X
Enterobacteriaceae som producerar ESBL – information ESBL – statistik
Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBLcarba) – information ESBLcarba – statistik X
Enterohemorragisk E.coli (EHEC) – information EHEC – statistik X X
Fågelinfluensa (H5N1) – information Fågelinfluensa (H5N1) – statistik X X
Giardiainfektion – information Giardiainfektion – statistik X X
Gonorré – information Gonorré – statistik X X
Gula febern – information Gula febern – statistik
Haemophilus influenzae (invasiv infektion) – information Haemophilus influenzae (invasiv infektion) – statistik
Harpest (tularemi) – information Harpest – statistik
Hepatit A – information Hepatit A – statistik X X
Hepatit B – information Hepatit B – statistik X X
Hepatit C – information Hepatit C – statistik X X
Hepatit D –information Hepatit D – statistik X X
Hepatit E – information Hepatit E – statistik X X
Hivinfektion – information Hivinfektion – statistik X X
HTLV I eller II – information HTLV I eller II – statistik X X
Influensa – information Influensa – statistik
Kikhosta – information Kikhosta – statistik X
Klamydiainfektion – information Klamydiainfektion – statistik X X
Kolera – information Kolera – statistik X X
Legionellainfektion – information Legionellainfektion – statistik X
Leptospirainfektion – information Leptospirainfektion – statistik
Listeriainfektion – information Listeriainfektion – statistik X
Malaria – information Malaria – statistik
Meningokockinfektion (invasiv) – information Meningokockinfektion (invasiv) – statistik
Mers-virusinfektion – information X
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) – information MRSA – statistik X X
Mjältbrand – information Mjältbrand – statistik X X
Mässling – information Mässling – statistik X
Papegojsjuka – information Papegojsjuka – statistik X
Paratyfoidfeber – information Paratyfoidfeber – statistik X X
Pest – information Pest – statistik X X
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G – information Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G – statistik X X
Pneumokockinfektion (invasiv) – information Pneumokockinfektion (invasiv) – statistik
Polio – information Polio – statistik X X
Påssjuka – information Påssjuka – statistik X
Q-feber – information Q-feber – statistik
Rabies – information Rabies – statistik X X
Röda hund – information Röda hund – statistik X
Salmonellainfektion – information Salmonellainfektion – statistik X X
Shigellainfektion – information Shigellainfektion – statistik X X
Smittkoppor – information X X X
Sorkfeber (nephropathia epidemica) – information Sorkfeber – statistik
Stelkramp – information Stelkramp – statistik
Svår akut respiratorisk sjukdom (sars) – information Sars – statistik X X X
Syfilis – information Syfilis – statistik X X
Trikinos – information Trikinos – statistik X
Tuberkulos – information Tuberkulos – statistik X X
Tyfoidfeber – information Tyfoidfeber – statistik X X
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) – information VRE – statistik X
Vibrioinfektion (exklusive kolera) – information Vibrioinfektion (exklusive kolera) – statistik X
Viral meningoencefalit – information Viral meningoencefalit – statistik
Virala hemorragiska febrar (exklusive denguefeber och sorkfeber) – information Virala hemorragiska febrar (exklusive denguefeber och sorkfeber) – statistik X X
Yersiniainfektion – information Yersiniainfektion – statistik X
Gå till toppen av sidan