Anmälan sker från laboratorier och behandlande eller obducerande läkare till landstingets smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. För Enterobacteriaceae som producerar ESBL och influensa är anmälningsplikten begränsad enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7).

Föreskrifter på smittskyddsområdet

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad (innehåller bland annat läkar- och patientinformation samt förhållningsregler)

SjukdomsinformationSjukdomsstatistikSmitt-spårnings-pliktigAllmän-farligSamhälls-farlig
Atypiska mykobakterier – information Atypiska mykobakterier – statistik
Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS) – information GAS – statistik
Botulism – information Botulism – statistik X
Brucellos – information Brucellos – statistik X
Campylobacterinfektion – information Campylobacterinfektion – statistik X X
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (variant) – information
Cryptosporidiuminfektion – information Cryptosporidiuminfektion – statistik X
Denguefeber – information Denguefeber – statistik
Difteri – information Difteri – statistik X X
Ebolavirusinfektion – information Ebolavirusinfektion – statistik X X X
Echinokockinfektion – information Echinokockinfektion – statistik X
Entamoeba histolytica – information Entamoeba histolytica – statistik X
Enterobacteriaceae som producerar ESBL – information ESBL – statistik
Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBLcarba) – information ESBLcarba – statistik X
Enterohemorragisk E.coli (EHEC) – information EHEC – statistik X X
Fågelinfluensa (H5N1) – information Fågelinfluensa (H5N1) – statistik X X
Giardiainfektion – information Giardiainfektion – statistik X X
Gonorré – information Gonorré – statistik X X
Gula febern – information Gula febern – statistik
Haemophilus influenzae (invasiv infektion) – information Haemophilus influenzae (invasiv infektion) – statistik
Harpest (tularemi) – information Harpest – statistik
Hepatit A – information Hepatit A – statistik X X
Hepatit B – information Hepatit B – statistik X X
Hepatit C – information Hepatit C – statistik X X
Hepatit D –information Hepatit D – statistik X X
Hepatit E – information Hepatit E – statistik X X
Hivinfektion – information Hivinfektion – statistik X X
HTLV I eller II – information HTLV I eller II – statistik X X
Influensa – information Influensa – statistik
Kikhosta – information Kikhosta – statistik X
Klamydiainfektion – information Klamydiainfektion – statistik X X
Kolera – information Kolera – statistik X X
Legionellainfektion – information Legionellainfektion – statistik X
Leptospirainfektion – information Leptospirainfektion – statistik
Listeriainfektion – information Listeriainfektion – statistik X
Malaria – information Malaria – statistik
Meningokockinfektion (invasiv) – information Meningokockinfektion (invasiv) – statistik
Mers-virusinfektion – information X
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) – information MRSA – statistik X X
Mjältbrand – information Mjältbrand – statistik X X
Mässling – information Mässling – statistik X
Papegojsjuka – information Papegojsjuka – statistik X
Paratyfoidfeber – information Paratyfoidfeber – statistik X X
Pest – information Pest – statistik X X
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G – information Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G – statistik X X
Pneumokockinfektion (invasiv) – information Pneumokockinfektion (invasiv) – statistik
Polio – information Polio – statistik X X
Påssjuka – information Påssjuka – statistik X
Q-feber – information Q-feber – statistik
Rabies – information Rabies – statistik X X
Röda hund – information Röda hund – statistik X
Salmonellainfektion – information Salmonellainfektion – statistik X X
Shigellainfektion – information Shigellainfektion – statistik X X
Smittkoppor – information X X X
Sorkfeber (nephropathia epidemica) – information Sorkfeber – statistik
Stelkramp – information Stelkramp – statistik
Svår akut respiratorisk sjukdom (sars) – information Sars – statistik X X X
Syfilis – information Syfilis – statistik X X
Trikinos – information Trikinos – statistik X
Tuberkulos – information Tuberkulos – statistik X X
Tyfoidfeber – information Tyfoidfeber – statistik X X
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) – information VRE – statistik X
Vibrioinfektion (exklusive kolera) – information Vibrioinfektion (exklusive kolera) – statistik X
Viral meningoencefalit – information Viral meningoencefalit – statistik
Virala hemorragiska febrar (exklusive denguefeber och sorkfeber) – information Virala hemorragiska febrar (exklusive denguefeber och sorkfeber) – statistik X X
Yersiniainfektion – information Yersiniainfektion – statistik X