Anmälningspliktiga sjukdomar

Lyssna

Nedanstående smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga.

Anmälan sker från laboratorier och behandlande eller obducerande läkare till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. För vissa sjukdomar är anmälningsplikten begränsad enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Tabell över anmälningspliktiga sjukdomar, inkluderande länkar till sidor med mer information.
Sjukdom Anmäl-nings-pliktig Smitt-spårnings-pliktig Allmän-farlig Samhälls-farlig Sjukdomsinfo Statistik
Atypiska mykobakterier X Sjukdomsinformation om atypiska mykobakterier Atypiska mykobakterier – sjukdomsstatistik
Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS) X Sjukdomsinformation om betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) (invasiv) – sjukdomsstatistik
Botulism X X Sjukdomsinformation om botulism Botulism – sjukdomsstatistik
Brucellos X X Sjukdomsinformation om brucellos Brucellos – sjukdomsstatistik
Campylobacterinfektion X X X Sjukdomsinformation om campylobacterinfektion Campylobacterinfektion – sjukdomsstatistik
Covid-19 X Sjukdomsinformation om covid-19 Covid-19 – sjukdomsstatistik
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (variant) X Sjukdomsinformation om Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och andra spongiforma encefalopatier/ prionsjukdomar
Cryptosporidiuminfektion X X Sjukdomsinformation om cryptosporidiuminfektion Cryptosporidiuminfektion – sjukdomsstatistik
Denguefeber X Sjukdomsinformation om denguefeber Denguefeber – sjukdomsstatistik
Difteri X X X Sjukdomsinformation om difteri Difteri – sjukdomsstatistik
Ebolavirusinfektion X X X X Sjukdomsinformation om ebolavirusinfektion Virala hemorragiska febrar – sjukdomsstatistik
Echinokockinfektion X X Sjukdomsinformation om echinokockinfektion Echinokockinfektion – sjukdomsstatistik
Entamoeba histolytica X X Sjukdomsinformation om amöbainfektion Entamoeba histolytica (amöbainfektion) – sjukdomsstatistik
Enterobacteriaceae som producerar ESBL X Sjukdomsinformation om bakterier med Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) – sjukdomsstatistik
Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBLcarba) X X Sjukdomsinformation om bakterier med Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) ESBL-CARBA – sjukdomsstatistik
Enterohemorragisk E.coli (EHEC) X X X Sjukdomsinformation om enterohemorragisk E. coli-infektion (EHEC) Enterohemorragisk E. coli infektion (EHEC) – sjukdomsstatistik
Fågelinfluensa (H5N1) X X X Sjukdomsinformation om fågelinfluensa Fågelinfluensa (H5N1) – sjukdomsstatistik
Giardiainfektion X X X Sjukdomsinformation om giardiainfektion Giardiainfektion – sjukdomsstatistik
Gonorré X X X Sjukdomsinformation om gonorré Gonorré – sjukdomsstatistik
Gula febern X Sjukdomsinformation om gula febern Gula febern – sjukdomsstatistik
Haemophilus influenzae (invasiv infektion) X Sjukdomsinformation om Haemophilus influenzae-infektion (invasiv) Haemophilus influenzae (invasiv) – sjukdomsstatistik
Harpest (tularemi) X Sjukdomsinformation om harpest Harpest – sjukdomsstatistik
Hepatit A X X X Sjukdomsinformation om hepatit A Hepatit A – sjukdomsstatistik
Hepatit B X X X Sjukdomsinformation om hepatit B Hepatit B – sjukdomsstatistik
Hepatit C X X X Sjukdomsinformation om hepatit C Hepatit C – sjukdomsstatistik
Hepatit D X X X Sjukdomsinformation om hepatit D Hepatit D – sjukdomsstatistik
Hepatit E X X X Sjukdomsinformation om hepatit E Hepatit E – sjukdomsstatistik
Hivinfektion X X X Sjukdomsinformation om hivinfektion Hivinfektion – sjukdomsstatistik
HTLV I eller II X X X Sjukdomsinformation om HTLV-infektion HTLV I och HTLV II infektion – sjukdomsstatistik
Influensa X Sjukdomsinformation om influensa Influensa – sjukdomsstatistik
Kikhosta X X Sjukdomsinformation om kikhosta Kikhosta – sjukdomsstatistik
Klamydiainfektion X X X Sjukdomsinformation om klamydiainfektion Klamydiainfektion – sjukdomsstatistik
Kolera X X X Sjukdomsinformation om kolera Kolera – sjukdomsstatistik
Legionellainfektion X X Sjukdomsinformation om legionellainfektion Legionellainfektion – sjukdomsstatistik
Leptospirainfektion X Sjukdomsinformation om leptospirainfektion Leptospirainfektion – sjukdomsstatistik
Listeriainfektion X X Sjukdomsinformation om listeriainfektion Listeriainfektion – sjukdomsstatistik
Malaria X Sjukdomsinformation om malaria Malaria – sjukdomsstatistik
Meningokockinfektion (invasiv) X Sjukdomsinformation om meningokockinfektion Meningokockinfektion (invasiv) – sjukdomsstatistik
Mers-virusinfektion X X Sjukdomsinformation om mers Mersvirusinfektion – sjukdomsstatistik
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) X X X Sjukdomsinformation om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) – sjukdomsstatistik
Mjältbrand X X X Sjukdomsinformation om mjältbrand Mjältbrand – sjukdomsstatistik
Mpox X X X Sjukdomsinformation om mpox
Mässling X X Sjukdomsinformation om mässling Mässling – sjukdomsstatistik
Papegojsjuka X X Sjukdomsinformation om psittakos Papegojsjuka – sjukdomsstatistik
Paratyfoidfeber X X X Sjukdomsinformation om paratyfoidfeber Paratyfoidfeber – sjukdomsstatistik
Pest X X X Sjukdomsinformation om pest Pest – sjukdomsstatistik
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G X X X Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion Pneumokockinfektion (pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G [PNSP]) – sjukdomsstatistik
Pneumokockinfektion (invasiv) X Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion Pneumokockinfektion (invasiv) – sjukdomsstatistik
Polio X X X Sjukdomsinformation om polio Polio – sjukdomsstatistik
Påssjuka X X Sjukdomsinformation om påssjuka Påssjuka – sjukdomsstatistik
Q-feber X Sjukdomsinformation om Q-feber Q-feber – sjukdomsstatistik
Rabies X X X Sjukdomsinformation om rabies Rabies – sjukdomsstatistik
Rotavirusinfektion X Sjukdomsinformation om rotavirusinfektion Rotavirusinfektion – sjukdomsstatistik
Röda hund X X Sjukdomsinformation om röda hund Röda hund – sjukdomsstatistik
Salmonellainfektion X X X Sjukdomsinformation om salmonellainfektion Salmonellainfektion – sjukdomsstatistik
Sars X X X X Sjukdomsinformation om sars Sars – sjukdomsstatistik
Shigellainfektion X X X Sjukdomsinformation om shigellainfektion Shigellainfektion – sjukdomsstatistik
Smittkoppor X X X X Sjukdomsinformation om smittkoppor
Sorkfeber (nephropathia epidemica) X Sjukdomsinformation om sorkfeber Sorkfeber – sjukdomsstatistik
Stelkramp X Sjukdomsinformation om stelkramp Stelkramp – sjukdomsstatistik
Syfilis X X X Sjukdomsinformation om syfilis Syfilis – sjukdomsstatistik
TBE X Sjukdomsinformation om TBE TBE – sjukdomsstatistik
Trikinos X X Sjukdomsinformation om trikinos Trikinos – sjukdomsstatistik
Tuberkulos X X X Sjukdomsinformation om tuberkulos (TB) Tuberkulos – sjukdomsstatistik
Tyfoidfeber X X X Sjukdomsinformation om tyfoidfeber Tyfoidfeber – sjukdomsstatistik
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) X X Sjukdomsinformation om vancomycinresistenta enterokocker (VRE) Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) – sjukdomsstatistik
Vibrioinfektion (exklusive kolera) X X Sjukdomsinformation om vibrioinfektion Vibrioinfektioner – sjukdomsstatistik
Viral meningoencefalit X Sjukdomsinformation om virusinfektioner i centrala nervsystemet Viral meningoencefalit – sjukdomsstatistik
Virala hemorragiska febrar (exklusive denguefeber och sorkfeber) X X X Sjukdomsinformation om virala hemorragiska febrar (VHF) Virala hemorragiska febrar – sjukdomsstatistik
Yersiniainfektion X X Sjukdomsinformation om yersiniainfektion Yersiniainfektion – sjukdomsstatistik

Tabellsamlingar över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar