Anmälan sker från laboratorier och behandlande eller obducerande läkare till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. För Enterobacteriaceae som producerar ESBL och influensa är anmälningsplikten begränsad enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7).

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad (innehåller bland annat läkar- och patientinformation samt förhållningsregler)

Tabell som visar anmälningspliktiga sjukdomar, inkluderar länkar till sidor med mer information

Tabellen visar anmälningspliktiga sjukdomar
SjukdomAnmälnings- pliktigSmitt-spårnings-pliktigAllmän-farligSamhälls-farligSjukdoms-informationSjukdoms-statistik
Atypiska mykobakterier X information statistik
Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS) X information statistik
Botulism X X information statistik
Brucellos X X information statistik
Campylobacterinfektion X X X information statistik
Covid-19 X X X X information statistik
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (variant) X information
Cryptosporidiuminfektion X X information statistik
Denguefeber X information statistik
Difteri X X X information statistik
Ebolavirusinfektion X X X X information statistik
Echinokockinfektion X X information statistik
Entamoeba histolytica X X information statistik
Enterobacteriaceae
som producerar ESBL
X information statistik
Enterobacteriaceae
som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBLcarba)
X X information statistik
Enterohemorragisk E.coli (EHEC) X X X information statistik
Fågelinfluensa (H5N1) X X X information statistik
Giardiainfektion X X X information statistik
Gonorré X X X information statistik
Gula febern X information statistik
Haemophilus influenzae
(invasiv infektion)
X information statistik
Harpest (tularemi) X information statistik
Hepatit A X X X information statistik
Hepatit B X X X information statistik
Hepatit C X X X information statistik
Hepatit D X X X information statistik
Hepatit E X X X information statistik
Hivinfektion X X X information statistik
HTLV I eller II X X X information statistik
Influensa X information statistik
Kikhosta X X information statistik
Klamydiainfektion X X X information statistik
Kolera X X X information statistik
Legionellainfektion X X information statistik
Leptospirainfektion X information statistik
Listeriainfektion X X information statistik
Malaria X information statistik
Meningokockinfektion
(invasiv)
X information statistik
Mers-virusinfektion X X information
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) X X X information statistik
Mjältbrand X X X information statistik
Mässling X X information statistik
Papegojsjuka X X information statistik
Paratyfoidfeber X X X information statistik
Pest X X X information statistik
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G X X X information statistik
Pneumokockinfektion (invasiv) X information statistik
Polio X X X information statistik
Påssjuka X X information statistik
Q-feber X information statistik
Rabies X X X information statistik
Röda hund X X information statistik
Salmonellainfektion X X X information statistik
Shigellainfektion X X X information statistik
Smittkoppor X X X X information
Sorkfeber
(nephropathia epidemica)
X information statistik
Stelkramp X information statistik
Svår akut respiratorisk sjukdom (sars) X X X X information statistik
Syfilis X X X information statistik
Trikinos X X information statistik
Tuberkulos X X X information statistik
Tyfoidfeber X X X information statistik
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) X X information statistik
Vibrioinfektion (exklusive kolera) X X information statistik
Viral meningoencefalit X information statistik
Virala hemorragiska febrar
(exklusive denguefeber och sorkfeber)
X X X information statistik
Yersiniainfektion X X information statistik