Anmälan sker från laboratorier och behandlande eller obducerande läkare till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. För vissa sjukdomar är anmälningsplikten begränsad enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

Tabell över anmälningspliktiga sjukdomar, inkluderande länkar till sidor med mer information
SjukdomAnmälnings- pliktigSmitt-spårnings-pliktigAllmän-farligSamhälls-farligSjukdoms-informationSjukdoms-statistik
Atypiska mykobakterier X information statistik
Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS) X information statistik
Botulism X X information statistik
Brucellos X X information statistik
Campylobacterinfektion X X X information statistik
Covid-19 X X information statistik
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (variant) X information
Cryptosporidiuminfektion X X information statistik
Denguefeber X information statistik
Difteri X X X information statistik
Ebolavirusinfektion X X X X information statistik
Echinokockinfektion X X information statistik
Entamoeba histolytica X X information statistik
Enterobacteriaceae
som producerar ESBL
X information statistik
Enterobacteriaceae
som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBLcarba)
X X information statistik
Enterohemorragisk E.coli (EHEC) X X X information statistik
Fågelinfluensa (H5N1) X X X information statistik
Giardiainfektion X X X information statistik
Gonorré X X X information statistik
Gula febern X information statistik
Haemophilus influenzae
(invasiv infektion)
X information statistik
Harpest (tularemi) X information statistik
Hepatit A X X X information statistik
Hepatit B X X X information statistik
Hepatit C X X X information statistik
Hepatit D X X X information statistik
Hepatit E X X X information statistik
Hivinfektion X X X information statistik
HTLV I eller II X X X information statistik
Influensa X information statistik
Kikhosta X X information statistik
Klamydiainfektion X X X information statistik
Kolera X X X information statistik
Legionellainfektion X X information statistik
Leptospirainfektion X information statistik
Listeriainfektion X X information statistik
Malaria X information statistik
Meningokockinfektion
(invasiv)
X information statistik
Mers-virusinfektion X X information
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA) X X X information statistik
Mjältbrand X X X information statistik
Mpox X X X information
Mässling X X information statistik
Papegojsjuka X X information statistik
Paratyfoidfeber X X X information statistik
Pest X X X information statistik
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G X X X information statistik
Pneumokockinfektion (invasiv) X information statistik
Polio X X X information statistik
Påssjuka X X information statistik
Q-feber X information statistik
Rabies X X X information statistik
Rotavirusinfektion X Information statistik
Röda hund X X information statistik
Salmonellainfektion X X X information statistik
Shigellainfektion X X X information statistik
Smittkoppor X X X X information
Sorkfeber
(nephropathia epidemica)
X information statistik
Stelkramp X information statistik
SARS (svår akut respiratorisk sjukdom) X X X X information statistik
Syfilis X X X information statistik
Trikinos X X information statistik
Tuberkulos X X X information statistik
Tyfoidfeber X X X information statistik
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) X X information statistik
Vibrioinfektion (exklusive kolera) X X information statistik
Viral meningoencefalit X information statistik
Virala hemorragiska febrar
(exklusive denguefeber och sorkfeber)
X X X information statistik
Yersiniainfektion X X information statistik