Anmälan sker från laboratorier och behandlande eller obducerande läkare till landstingets smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. För Enterobacteriaceae som producerar ESBL och influensa är anmälningsplikten begränsad enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7).

SjukdomSjukdoms-information/
Sjukdoms-statistik
Smittspår-ningspliktigAllmän-farligSamhälls-farlig
Atypiska mykobakterier,
infektion med
Information
Statistik
Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS),
invasiv infektion med
Information
Statistik
Botulism Information
Statistik
X
Brucellos Information
Statistik
X
Campylobacterinfektion Information
Statistik
X X
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, variant Information
Cryptosporidium, infektion med Information
Statistik
X
Denguefeber Information
Statistik
Difteri Information
Statistik
X X
Ebolavirus, infektion med Information
Statistik
X X X
Echinokockinfektion Information
Statistik
X
Entamoeba histolytica, infektion med Information
Statistik
X
Enterobacteriaceae som producerar ESBL, infektion med Information
Statistik
Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBL-CARBA), infektion med Information
Statistik
X
Enterohemorragisk E.coli (EHEC), infektion med Information
Statistik
X X
Fågelinfluensa (H5N1) Information
Statistik
X X
Giardiainfektion Information
Statistik
X X
Gonorré Information
Statistik
X X
Gula febern Information
Statistik
Haemophilus influenzae, invasiv infektion med Information
Statistik
Harpest (tularemi) Information
Statistik
Hepatit A Information
Statistik
X X
Hepatit B Information
Statistik
X X
Hepatit C Information
Statistik
X X
Hepatit D Information
Statistik
X X
Hepatit E Information
Statistik
X X
Hivinfektion Information
Statistik
X X
HTLV I eller II, infektion med Information
Statistik
X X
Influensa Information
Statistik
Kikhosta Information
Statistik
X
Klamydiainfektion Information
Statistik
X X
Kolera Information
Statistik
X X
Legionellainfektion Information
Statistik
X
Leptospirainfektion Information
Statistik
Listeriainfektion Information
Statistik
X
Malaria Information
Statistik
Meningokockinfektion, invasiv Information
Statistik
Mers-virusinfektion Information X
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA), infektion med Information
Statistik
X X
Mjältbrand Information
Statistik
X X
Mässling Information
Statistik
X
Papegojsjuka Information
Statistik
X
Paratyfoidfeber Information
Statistik
X X
Pest Information
Statistik
X X
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G, infektion med Information
Statistik
X X
Pneumokockinfektion, invasiv Information
Statistik
Polio Information
Statistik
X X
Påssjuka Information
Statistik
X
Q-feber Information
Statistik
Rabies Information
Statistik
X X
Röda hund Information
Statistik
X
Salmonellainfektion Information
Statistik
X X
Shigellainfektion Information
Statistik
X X
Smittkoppor Information X X X
Sorkfeber (nephropathia epidemica) Information
Statistik
Stelkramp Information
Statistik
Svår akut respiratorisk sjukdom (sars) Information
Statistik
X X X
Syfilis Information
Statistik
X X
Trikinos Information
Statistik
X
Tuberkulos Information
Statistik
X X
Tyfoidfeber Information
Statistik
X X
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE), infektion med Information
Statistik
X
Vibrioinfektion, exklusive kolera Information
Statistik
X
Viral meningoencefalit Information
Statistik
Virala hemorragiska febrar, exklusive denguefeber och sorkfeber Information
Statistik
X X
Yersiniainfektion Information
Statistik
X

Läs mer på andra webbplatser

Smittskyddsläkarföreningen: Smittskyddsblad (innehåller bland annat läkar- och patientinformation samt förhållningsregler).