Sjukdomsinformation om hendravirus

Lyssna

Hendravirus är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar infektion med hendravirus och hur sprids det?

Hendravirus tillhör, precis som Nipahvirus, familjen paramyxovirus. Detta är en virusfamilj som inkluderar mer välkända medlemmar som mässling, RS-virus och parainfluensavirus.

Den naturliga djurvärden för virus anses vara vissa släkten av fladdermöss. Fladdermössen själva blir inte sjuka utan det är i första hand häst som drabbas. Det är också hästar som smittat människa. Såväl häst som människa har sannolikt fått i sig smittan via luftvägarna men det är ännu oklart exakt hur hendravirus smittar.

Det är okänt om smittspridning kan ske mellan människor. Inkubationstiden har rapporterats variera mellan 4 till 18 dygn, men kan ibland vara flera månader.

Symtom och komplikationer

De få fall hos människa som är kända har samtliga uppvisat symtom främst från luftvägarna (som vid en svår influensa). I likhet med nipahvirus drabbades också patienterna av en hjärninflammation (encefalit).

Sjukdomsinformation om nipahvirus

Diagnostik och behandling

För att ställa diagnos krävs information om den epidemiologiska bakgrunden, till exempel kännedom om hästkontakt inom områden där sjukdomen förekommer (Australien). Hendravirus går att odla fram på det virologiska laboratoriet.

Något specifikt läkemedel mot sjukdomen finns inte. Behandlingen får vara symtomatisk, alltså inriktas mot patientens specifika symtom.

Allmänt förebyggande åtgärder

Något vaccin mot hendravirus finns inte.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Infektion med hendravirus är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, men vid ett misstänkt fall bör detta ändå omedelbart anmälas till smittskyddsläkare i landstinget och till Folkhälsomyndigheten samt veterinära myndigheter. En patient med misstänkt infektion måste betraktas som smittsam och bör vårdas på isoleringsrum.

Läs mer

Hendra virus disease (cdc.gov)