Aktuella utbrott

Lyssna

Här samlar vi information om pågående utbrott som Folkhälsomyndigheten vill informera särskilt om. Utbrotten listas i den ordning de senast uppdaterades, så att det senast uppdaterade utbrottet står överst.

Pågående utbrott

 • Harpest (tularemi) (Sverige augusti 2023–)

  Fortsatt många fall av tularemi sedan början av augusti.

 • Listeria (Sverige september 2022–)

  Fall där personer har insjuknat med listeriainfektion utreds av Folkhälsomyndigheten i samarbete med de regionala smittskyddsenheterna och Livsmedelsverket. Utbrottet av listeria kan kopplas till laxprodukter från en producent.

 • Campylobacter (Sverige juli 2023–)

  Antalet fall av campylobacterinfektion har varit fortsatt hög under augusti. Uppgången av fall har föregåtts av en ökning hos campylobacter hos slaktkycklingflockar. God hygien vid hantering av rå kyckling minskar risken att bli smittad.

 • Salmonella Enteritidis (december 2022–)

  Totalt är det 79 sjukdomsfall inrapporterade till Folkhälsomyndigheten med den stam av Salmonella Enteritidis som har påträffats i produktionsmiljön hos en äggproducent. Hittills är inga utbrottsfall identifierade som har insjuknat efter det att nya fynd av salmonella i produktionsmiljön gjordes i mitten av februari.

 • Covid-19

  Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av covid-19 noga genom till exempel epidemiologisk och mikrobiologisk övervakning och analys, modelleringar samt omvärldsbevakning och riskbedömningar. Vaccination mot covid-19 är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och död och Folkhälsomyndigheten tar fram vaccinationsrekommendationer utifrån en behovsbedömning som vilar på vetenskaplig grund.

 • Salmonella (Sverige juli 2019–)

  Utbrottet orsakat av flera olika typer av Salmonella med koppling till sesambaserade produkter från Syrien fortgår.