Aktuella utbrott

Lyssna

Här samlar vi information om pågående utbrott som Folkhälsomyndigheten vill informera särskilt om. Utbrotten listas i den ordning de senast uppdaterades, så att det senast uppdaterade utbrottet står överst.

Pågående utbrott

  • Skydda dig själv och andra mot vinterns smittor

    Under vintern sprids flera smittsamma sjukdomar lättare och det är många som smittas av till exempel covid-19, RS-virus, influensa och vinterkräksjuka. En del blir allvarligt sjuka. På den här sidan finns råd om vad du kan göra för att minska risken att bli smittad och att smitta andra.

  • Covid-19

    Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av covid-19 noga genom till exempel epidemiologisk och mikrobiologisk övervakning och analys, modelleringar samt omvärldsbevakning och riskbedömningar. Vaccination mot covid-19 är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och död och Folkhälsomyndigheten tar fram vaccinationsrekommendationer utifrån en behovsbedömning som vilar på vetenskaplig grund.

  • Salmonella (Sverige juli 2019–)

    Utbrottet orsakat av flera olika typer av Salmonella med koppling till sesambaserade produkter från Syrien fortgår.