Vi följer kontinuerligt kunskapsläget från vetenskapliga studier samt bevakar erfarenheter och rekommendationer från olika länder. Flera länder har valt att rekommendera munskydd som en åtgärd utanför hemmet och på vissa offentliga platser.

Vi rekommenderar i nuläget inte en bred användning av munskydd i samhället då kunskapen om hur munskydd påverkar smittspridningen är osäker. Det kan dock finnas situationer där munskydd kan vara av värde trots det osäkra kunskapsläget om dess effekt.

Vi kommer därför, i samråd med de regionala smittskyddsenheterna, ta ställning till vilka situationer en rekommendation om munskydd skulle vara av värde på nationell eller regional nivå. Exempel på sådana situationer kan till exempel vara hos optikern eller vid trängsel i kollektivtrafiken.

Kunskapsläget om skyddseffekten av munskydd i samhället är fortsatt bristfälligt. Det kan finnas en risk för att användningen av munskydd ger en falsk trygghet som leder till att man inte följer andra rekommendationer såsom att stanna hemma vid symtom och att hålla avstånd. Risker kan också finnas med att man rör vid munskyddet och på det sättet sprider smitta via händerna, mer än om man inte har munskydd.

Munskydd måste alltid ses som ett komplement till övriga mer centrala riskreducerande åtgärder. Att stanna hemma vid symtom samt en god handhygien ska alltid efterlevas och det är viktigt att verksamheter och individer tar ansvar för att hålla fysiskt avstånd både utomhus och inomhus. Det kan dock finnas situationer där det är svårt att undvika trängsel och nära kontakt under längre tid. Där kan munskydd vara av värde.

Om man väljer att använda munskydd är det viktigt att använda rätt sorts munskydd och att användningen sker på rätt sätt. Samtidigt är det viktigt att man följer övriga rekommendationer för att hindra smittspridning av covid-19:

  • Stanna hemma vid symtom.
  • Ha en god handhygien.
  • Håll avstånd.

Läs mer

WHO:s frågor och svar

På WHO:s webbsida finns information och bilder som visar hur munskydd ska användas